spisabsolwentow 

ZAWIADOMIENIE:

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum im.Stanisława Staszica w Sosnowcu informuje, że 28 czerwca 2017r. (środa) o godz.17.00 w budynku ZSO15 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. Obecność członków obowiązkowa.

Porządek zebrania:
1.Powitanie i przedstawienie porządku zebrania.
2.Wybór prezydium zebrania i przyjęcie porządku zebrania.
3.Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego wraz z protokolarnym przekazaniem dokumentów .
4.Odczytanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia
za 2016r.
5.Odczytanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2016r.
6.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za
2016r.
7.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016r.
8.Przedstawienie planu finansowego na 2017r.
9.Zatwierdzenie planu finansowego na 2017r.
10.Zmiana Statutu Stowarzyszenia
11.Dyskusja i wolne wnioski.

Prosimy o bieżące uregulowanie składek członkowskich.
Zarząd Stowarzyszenia

AKTUALNE KONTO BANKOWE
STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW I SYMPATYKÓW
LICEUM im.ST.Staszica w Sosnowcu
mBank – numer: 82 1140 2004 0000 3302 7689 1157

Dane adresowe:

Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków Liceum im.Stanisława Staszica
ul.Plac Zillingera 1
41-206 Sosnowiec
KRS:0000068165

e-mail: absolwenci.staszic.sosnowiec@gmail.com

tel. 32 291 37 84
32 291 16 59

Prezes Stowarzyszenia – Jakub Galas (matura 1989)

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress