podstrona zawierajaca informacje o organizacji 120 - lecia naszego liceum wystartuje wkrótce

Absolwenci- specjaliści różnych dziedzin - nazwiska od R-Z

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. STASZICA

w SOSNOWCU
 
 
WYBITNI ABSOLWENCI GIMNAZJUM I LICEUM

IM. ST. STASZICA


Na podstawie akt i materiałów posiadanych przez Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków Liceum oraz archiwum historii szkoły zestawienia dokonali:

Jan Strzelecki
Anna Żelechowska


aktualizacja 006, wersja poprawiona i rozszerzona

Wydanie 4 poprawione

Sosnowiec 2013

Copyright by IV LO im. S. Staszica
Wszystkie prawa zastrzeżone
Sosnowiec 2001


Absolwenci- specjaliści różnych dziedzin


Tomasz RADECKI- matura 1966/67- aktor teatru w Jeleniej Górze, obecnie w Katowicach

Adam RECHTSZAFT- matura 1938/39- w czasie wojny wyprowadzony z getta warszawskiego przez swojego kolegę ze „Staszica” Hamankiewicza, po wojnie był dyrektorem „Orbisu „ w Warszawie, potem wyjechał do Australii, gdzie obecnie prowadzi swoją fabrykę

Tadeusz REZLER – matura 1948/49- architekt, dyrektor naczelny Biura Projektów Służby Zdrowia w Katowicach

Jan ROLLING- matura 1945- dyrektor naczelny „Transgóru” w Sosnowcu

Tadeusz ROMBUSZEK- matura 1938/39- pułkownik, specjalista do spraw materiałów pędnych.

Agnieszka ROSZKOWSKA- matura 1991/92- z d. Łuczywo, pracownik naukowy Uniwersytetu ¦ląskiego, psycholog szkolny w Liceum im. S. Staszica

Urszula ROTT- matura 1959/60- kierownik rehabilitacji w Szpitalu Nr 1 w Sosnowcu

Janusz RUDZIŃSKI- matura 1945- pułkownik Wojska Polskiego

Wiesława RYMARCZYK- matura 1945- ordynator Szpitala w Czeladzi

Michał RZADKIEWICZ- matura 1914- doktor prawa, oficer sztabowy w I powstaniu śląskim, dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Henryk SAPER- matura 1938/39- WPTHW Wrocław

Jerzy SAPER- matura 1935/36- wyemigrował do Australii, gdzie prowadzi swoją firmę przemysłową

Maurycy SAPER- matura 1921/22- dyplomata, pracował w Ambasadzie Polskiej w Londynie, stale mieszka w Anglii

Wiesław SAUTER- matura 1922/23- historyk, pisarz, harcerz- drużynowy „Błękitnej Dwójki”

Paweł SCHON- matura 1931/32- żołnierz kampanii wrześniowej, po wojnie wyemigrował do Brazylii, gdzie prowadzi własną firmę włókienniczo- handlową

Feliks SERAFIN- matura 1945- dyrektor inwestycyjny DOKP w Katowicach

Bogusław SIEJEŃSKI- matura 1934/35- żołnierz kampanii wrześniowej, a następnie lotnik w Siłach Zbrojnych na Zachodzie, stale mieszka w Adenie

Kazimierz SKRZYPIEC- matura 1932/33- uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, naczelnik Wydziału Rolnego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

Robert SŁABY- matura 1948/49- prawnik, pracownik „Lot-u”

Daria SŁUŻAŁEK- matura 1991/92- nauczycielka biologii w Liceum im. S. Staszica

Henryka SMOK - WOŹNIAK- matura 1959/60- nauczycielka, były dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Sosnowcu

Czesław STARZYCKI- matura 1930/31- lekarz weterynarii, kierownik lecznicy dla zwierząt w Przasnyszu

Tadeusz STELMACH- matura 1932/33- wyemigrował do USA, gdzie prowadzi firmę ubezpieczeniową

Janusz STELMASZCZYK- matura 1945- przez ponad 50 lat prowadził w Sosnowcu przejęty po ojcu zakład fotograficzny

Henryk STOKSIK- matura 1945- doktor medycyny, stale mieszka w Australii

Czesław STRUZIK- matura 1945- kierownik Zakładu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych

Janusz STRYJEWSKI- matura 1948/49- dyrektor naczelny Huty Metali Kolorowych w Katowicach- Szopienicach

Jan Antoni STRZELECKI- matura 1937/38- drużynowy „Błękitnej Dwójki”.
Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku będąc dowódcą II plutonu w 23 pułku artylerii lekkiej. W walce pod Tomaszowem Lubelskim został ranny.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum im. Stanisława Staszica w Sosnowcu oraz Fundacji Szkolnej im. Stanisława Staszica. 
W 1997 roku otrzymał medal i tytuł „Honorowego Absolwenta IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu”, a od 1998 roku był Honorowym Patronem Szkoły.
Dnia 8 lutego 2008 r. otzrymał odznaczenie "Zasłużony dla Miasta Sosnowca". Zmarł 20 marca 2011 r.

Włodzimierz SUCHODOLSKI- matura 1932/33- żołnierz września 1939, uczestniczył w walkach 23 pułku artylerii lekkiej, partyzant Armii Krajowej

Jan SUTKOWSKI- matura 1936/37- inżynier mechanik, główny specjalista inwestycji kopalń w Okręgu Rybnickim 

Maciej SZCZEPAŃSKI- matura 1945/46- prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji w latach 1972-1980

Tadeusz SZCZERBA- matura 1946/47- przewodnik górski, autor wielu opracowań książkowych o Tatrach

Andrzej SZOT- matura 1962/63- mgr inż., specjalista budowy samolotów,  pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa w Warszawie
 
Stanisław SZPIGANOWICZ – matura 1928 - (ur. w 1907 w Sosnowcu) był człowiekiem wielu pasji i umiejętności: aktorem, reżyserem, kompozytorem, pedagogiem, poetą, szachistą. Debiutował na deskach teatrów lwowskich w 1933 roku. Brał też udział w nagraniach słuchowisk tamtejszego radia. W sezonie 1937/8 był aktorem i reżyserem Teatru Miejskiego w rodzinnym Sosnowcu.W roku 1945 dołączył w Lingen do tworzonego przez Schillera przy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka Teatru Ludowego, a potem do zespołu Teatru Dramatycznego 2. Korpusu gen. Władysława Andersa. Pozostał na emigracji. Grał w teatrach polskich w Londynie. Publikował artykuły i recenzje teatralne, Pisał wiersze. Zmarł w Londynie w 1973 r. (za Polskim Słownikiem Biograficznym)

Henryk SZPILMAN-  odszedł ze szkoły w roku 1934- muzyk, zginął w getcie warszawskim w 1943 roku

Cezary SZWARC- matura 1948/49- dyrektor naczelny kopalni „Wesoła”

Adam TELATYCKI- matura 1936/37- w czasie okupacji prowadził firmę, która zaopatrywała Armię Krajową w materiały chemiczne służące do wyrobu amunicji, aresztowany w ostatnim etapie wojny zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau

Edward TOMASZEWSKI- matura 1925/26- po wojnie wyemigrował do Australii, gdzie prowadzi własną farmę

Zbigniew TRZMIEL- matura 1946/47- kierownik zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Przemysłu Węglowego w Mysłowicach

Zygmunt TURLIŃSKI- matura 1937/38- żołnierz września 1939 roku, po wojnie wyjechał do Kanady, gdzie pracował w Urzędzie Pocztowym, stale mieszka w Kanadzie

Kazimierz TURSKI- matura 1928/29- magister inżynier mechanik, zatrudniony w Fabryce Samochodów Chevrolette`a, stale mieszka w USA

Ryszard TWARDOCH-  odszedł ze szkoły  w roku 1949, artysta grafik, autor projektu logo naszej szkoły

Andrzej TYTZ- matura 1945/46- adwokat

Zdzisław UCZKIEWICZ- odszedł ze szkoły w 1939 roku- główny księgowy w Zakładach  Odzieżowych w Kaliszu

Czesław UNDAK- matura 1945- pułkownik lotnictwa

Cezary Zefing UTHKE- matura 1914- major AK, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, zginął w Oświęcimiu w 1944 roku

Grzegorz WALOTEK - matura 1993/94, absolwent matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Nauczyciel matematyki w IV LO w Sosnowcu

Zbigniew WĄS - matura 1936/37- farmaceuta, kierownik apteki we Wrocławiu

Marek WĄSOWICZ - matura 1971/72 - magister wychowania fizycznego, nauczyciel WF w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu
 
Monika WEJDER - matura 1994/95 - z domu Skulska, nauczycielka biologii w IV LO w Sosnowcu

Jagienka WESOŁOWSKA - matura 1994/95 - artystka grafiki, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Barbara WICHER - matura 1988/89 - z domu Błaut. Absolwentka nauczania początkowego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu. Autorka powieści fantastyczno-przygodowej: "Tybald i przepowiednia Studni Praprzodków". Obecnie mieszka we Francji.

Bogusław WIENCIERZ- matura 1945- doktor nauk medycznych, naczelny lekarz  szpitala w Będzinie

Karol WINIARSKI- matura 1986/87- nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum im. S. Staszica, radny miejski w Sosnowcu

Zbigniew WITCZYŃSKI- matura 1936/37- żołnierz AK, znalazł się w jednym z pierwszych transportów więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, w obozie przebywał do 1945 roku, po ukończeniu Politechniki Warszawskiej pracował jako inżynier chemik w Instytucie Chemii w Warszawie

Marek WITKOWSKI- matura 1948/49- artysta Operetki Warszawskiej

Bronisław WLECIAŁ- matura 1945- wyemigrował do USA, gdzie jest bankierem

Bronisław WŁODARSKI- matura 1948/49- artysta, metaloplastyk
 
Anna WODZICKA - matura 1983/84 - z domu Borgieł, nauczycielka matematyki w IV Lo w Sosnowcu

Andrzej WOJCIECHOWSKI- matura 1958/59- dyrektor Zakładów Chemicznych „Organika- Azot”

Zbigniew WOLNY- odszedł ze szkoły w 1939 roku- kapitan angielskiej Żeglugi Wielkiej, stale mieszka  w Anglii

Wojciech WOŁOSZYTN- matura 1930/31- fundator stypendium im. Anny z Ogrodzkich i Maksymiliana Wolffów dla sieroty lub półsieroty- ucznia naszej szkoły

Lech WYSZNACKI- odszedł ze szkoły w roku 1939, redaktor naczelny „Stolicy”

Jadwiga ZABOROWSKA – KOSS- matura 1958/59- były dyrektor Szpitala Nr 1 w Sosnowcu, ordynator oddziału noworodków

Katarzyna ZAJĄC- matura 1975/76- z d. Kwapień, absolwentka filologii francuskiej, nauczyciel akademicki, przez kilka lat uczyła języka francuskiego w Liceum im. S. Staszica

Stefan ZALC- matura 1936/37- operator filmowy, studiował w szkole filmowej w Paryżu, w czasie wojny działał w partyzantce, zginął w Wilnie

Artur ZALEGA- matura 1938/ 39- prowadzi firmę handlową w USA, gdzie stale mieszka

Stefan ZAWADZKI- matura 1925/26- sędzia, potem adwokat

Bohdan ZIELENIEC- matura 1935/36- artysta grafik, oddelegowany na Kubę jako profesor malarstwa; ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, między innymi cyku o Ani z Zielonego Wzgórza. Zmarł w 1973 r.

Dorota ZIEMBIŃSKA- matura 1974/75- absolwentka filologii angielskiej, nauczycielka języka angielskiego w Liceum im. S. Staszica

Zygmunt ZILLINGER- matura 1928/29- żołnierz września 1939 roku, naczelnik inwestycji w Hucie „Zygmunt”

Waldemar ZIMNY- matura 1948/49- lekarz, specjalista chirurg, kierownik Przychodni Kopalnianej w Chorzowie

Robert ŻABÓWKA- matura 1953/54- długoletni nauczyciel biologii, doradca metodyk w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach, autor wielu publikacji z dziedziny turystyczno-krajoznawczej, miłośnik turystyki. Zmarł w1999 roku.Redakcja działu "Wybitni Absolwenci" prosi wszystkich zainteresowanych wychowanków i absolwentów IV LO im. St.Staszica w Sosnowcu o informację. Dziękujemy.

Dodatkowe informacje