KONKURS – CCC GIMNAZJUM

KONKURS „CLASSE CONTRE CLASSE” DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 25 W SOSNOWCU

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu:
– sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej leksyki i gramatyki języka francuskiego,
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka francuskiego,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem francuskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie odpowiednio klasy I, II i III gimnazjum uczący
się języka francuskiego. Konkurs ma charakter konkursu drużynowego – z każdej grupy
językowej 3 zgłoszonych uczniów tworzy grupę konkursową, która pracuje razem.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka francuskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU:

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 25 kwietnia 2016r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 28 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00. Uczniowie biorący udział w Konkursie piszą test gramatyczno-leksykalny.
Zadania testowe będą opracowane w języku francuskim, a czas pracy ucznia z arkuszem będzie wynosił 45 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

1. Gramatyka i leksyka obejmująca odpowiednio zakres klasy I, II i III gimnazjum.

KRYTERIA OCENY:

1.Test będzie sprawdzany przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka francuskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Za test można uzyskać 33 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy i cząstkową ocenę
celującą z języka francuskiego.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane, do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress