KONKURS – CCC LICEUM

KONKURS „CLASSE CONTRE CLASSE” DLA UCZNIÓW IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOSNOWCU

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu :
– sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej leksyki i gramatyki języka francuskiego,
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka francuskiego,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem francuskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO nr 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie odpowiednio klasy I, II i III liceum uczący się
języka francuskiego. Konkurs ma charakter konkursu drużynowego – z każdej grupy
językowej 3 zgłoszonych uczniów tworzy grupę konkursową, która pracuje razem.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka francuskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 25 kwietnia 2016r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00. Uczniowie biorący udział w Konkursie piszą test gramatyczno-leksykalny.
Zadania testowe będą opracowane w języku francuskim, a czas pracy ucznia z arkuszem będzie wynosił 45 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. Gramatyka i leksyka obejmująca odpowiednio zakres klasy I, II i III liceum.

KRYTERIA OCENY :

1.Test będzie sprawdzany przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka francuskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Za test można uzyskać 33 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy i cząstkową ocenę
celującą z języka francuskiego.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane, do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress