KONKURS – GIMNAZJALISTA ROMANISTA

KONKURS „GIMNAZJALISTA – ROMANISTA” NA NAJLEPSZEGO ROMANISTĘ W GIMNAZJUM NR 25 z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W SOSNOWCU

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu :
– sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej leksyki i gramatyki języka francuskiego,
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka francuskiego,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem francuskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum uczących
się języka francuskiego.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka francuskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 18 kwietnia 2016r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 21 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00. Uczniowie biorący udział w Konkursie piszą test gramatyczno-leksykalny.
Zadania testowe będą opracowane w języku francuskim i będą składały się z:
– podaj rodzaj męski w podanych rzeczownikach,
-czasowniki w nawiasach odmień w czasie teraźniejszym,
-w miejsce kropek wstaw odpowiedni rodzajnik określony lub nieokreślony,
-podaj rodzaj żeński następujących wyrazów,
-podaj odpowiednią formę zaimka wskazującego,
-podaj odpowiednią formę zaimka dzierżawczego,
-podaj nazwy członków rodziny,
-podaj po dwa przykłady do podanej rodziny wyrazów,
-wybierz odpowiedni wyraz,
Czas pracy ucznia z arkuszem będzie wynosił 45 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. Gramatyka i leksyka obejmująca zakres klasy I gimnazjum.

KRYTERIA OCENY :

1.Test będzie sprawdzany przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka francuskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Za test można uzyskać 51 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy i cząstkową ocenę
celującą z języka francuskiego.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane, do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress