KONKURS NA NAJLEPSZY MEM W JĘZYKU ANGIELSKIM

W ramach Festiwalu Języków Obcych zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
do udziału w szkolnym konkursie na najlepszy mem w języku angielskim.

1. Kliknij w podany poniżej link bądź zeskanuj kod QR, wybierz swoje ulubione zdjęcie
lub zdjęcia (maksymalnie trzy) i opatrz każde memem w języku angielskim.
2. Prześlij efekty swej twórczości na adres a.rylekkostowska@gmail.com
najpóźniej do 10 lutego 2020 (poniedziałek).

W dniach od 11 do 14 lutego odbędzie się głosowanie w Internecie na najlepszą pracę.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące
z j. angielskiego o wadze 3, a wszyscy uczestnicy konkursu – uwagi pozytywne do
dziennika.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1M1v2GpaK8v_MaEjX1GiGjIWMCu3Tej0i?usp=sharing

 

 

 REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZY MEM W JĘZYKU ANGIELSKIM

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu.

CELE KONKURSU

1. Inspirowanie do aktywności twórczej.
2. Rozszerzanie nauczania języka angielskiego o wymiar twórczości indywidualnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie 1 zdjęcia spośród 10 wytypowanych przez organizatora konkursu i opatrzenie go memem w języku angielskim.

3. Praca konkursowa musi być efektem pracy jednego ucznia .

4. Jeden uczeń może przesłać maksymalnie trzy prace swojego autorstwa .

5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.

Prezentowane w niej treści nie mogą propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

6. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie.

7. Przesłanie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad, pozwoleniem na publiczną prezentację prac oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych konkursu.

8. Prace należy przesłać na adres a.rylekkostowska@gmail.com do godz. 20:00 dn. 10.02.2020r.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wyłonienie zwycięskich prac odbędzie się drogą głosowania internetowego przeprowadzonego
w dniach od 11 do 14 lutego 2020r.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z j. angielskiego o wadze 3.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress