KONKURS – WIEDZY O FRANCJI

KONKURS „WIEDZY O FRANCJI” DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 25 W SOSNOWCU

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu :
– sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej Francji,
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu historii, geografii i kultury,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem francuskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum uczących
się języka francuskiego.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka francuskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 16 listopada 2015r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 19 listopada 2015 r. o godz. 9.00. Uczniowie biorący udział w Konkursie piszą test.
Zadania testowe będą opracowane w języku francuskim i będą składały się z testu wyboru.
Czas pracy ucznia z arkuszem będzie wynosił 45 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. Geografia Francji.
2. Najważniejsze fakty historyczne.
3. Zabytki Francji.
4. Symbole Francji.
5. Słynni Francuzi.

KRYTERIA OCENY :

1.Test będzie sprawdzany przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka francuskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Za test można uzyskać 18 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy i cząstkową ocenę
celującą z języka francuskiego.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane, do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress