KONKURSY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

KONKURS „NAJLEPSZY GIMNAZJALISTA – RUSYCYSTA ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu :
– sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej leksyki i gramatyki języka rosyjskiego,
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka rosyjskiego,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem rosyjskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO Nr 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III gimnazjum uczących
się języka rosyjskiego.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka rosyjskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 01 marca 2016r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 18 marca 2016 r. o godz. 9.00.
3. Czas pracy ucznia z arkuszem będzie wynosił 45 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. Gramatyka i leksyka obejmująca zakres klasy I- III gimnazjum.
2. Uczniowie biorący udział w Konkursie piszą test gramatyczno-leksykalny.
Zadania testowe będą opracowane w języku rosyjskim i będą obejmowały następujące treści:

Gramatyka- czas teraźniejszy, przeszły i przyszły czasowników, formy przymiotników i jego stopniowanie, deklinacja rzeczowników I i II grupy, liczebnik- główny do 1000 i porządkowy do 30, użycie zaimków pytających w zdaniu, zaimki osobowe, i dzierżawcze- wszystkie formy.

Leksyka- rodzina, dom, szkoła, zawody, sklepy, święta, zjawiska atmosferyczne, kino, hobby.

KRYTERIA OCENY :

1.Test będzie sprawdzany przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka rosyjskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Za test można uzyskać 50 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy, nagrody i cząstkową ocenę
celującą z języka rosyjskiego.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

KONKURS NA NAJLEPSZY SPOT REKLAMUJĄCY JĘZYK ROSYJSKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu :
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka rosyjskiego,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem rosyjskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO Nr 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III gimnazjum uczących
się języka rosyjskiego.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka rosyjskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 01 kwietnia 2016r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 08 kwietnia 2016 r. o godz. 14.00.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. Uczniowie biorący udział w Konkursie przedstawiają swe prezentacje, filmiki reklamujące język rosyjski w Sali nr 122. Każda prezentacja uczniowska nie może być dłuższa niż 10 minut. Uczniowie biorący udział w Konkursie mogą pracować w parach.
2. Tematyka spotów reklamujących język rosyjski może obejmować swym zasięgiem wiele dziedzin życia – kultura, geografia, historia, rozrywka, polityka, itp.

KRYTERIA OCENY :

1.Prezentacja będzie ocenianiana przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka rosyjskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Przy ocenie spotu komisja będzie brała pod uwagę wartość merytoryczną prezentacji oraz wrażenie artystyczne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy, nagrody i cząstkową ocenę
celującą z języka rosyjskiego.
2. Spoty będą zaprezentowane w czasie Dni Otwartych w Gimnazjum.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

KONKURS ” CO WIEM O ROSJI”

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu :
– sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej Rosji,
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości z wielu dziedzin życia naszych wschodnich sąsiadów,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem rosyjskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy II liceum uczący się języka rosyjskiego i zainteresowani uczniowie z innych klas.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka rosyjskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 01 grudnia 2015r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 08 grudnia 2015 r. o godz. 10.00
3. Czas pracy ucznia z arkuszem będzie wynosił 45 minut.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. Uczniowie biorący udział w Konkursie piszą test z wiedzy ogólnej o Rosji.
Zadania testowe będą obejmowały następujące zagadnienia:
– historia Rosji,
– geografia Rosji,
– sztuka rosyjska- malarstwo, film, muzyka
– symbole rosyjskie,

KRYTERIA OCENY :

1.Test będzie sprawdzany przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka rosyjskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Za test można uzyskać 40 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy i cząstkową ocenę
celującą z języka francuskiego.
2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane, do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

 

KONKURS NA NAJLEPSZY PLAKAT REKLAMUJĄCY JĘZYK ROSYJSKI I ROSJĘ

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu.

2. Cele Konkursu :
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka rosyjskiego,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem rosyjskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO Nr 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie liceum.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka rosyjskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 04 marca 2016r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – dnia 15 marca 2016 r. o godz. 14.00.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. Uczniowie biorący udział w Konkursie wykonują plakaty o tematyce związanej z Rosją i językiem rosyjskim.
2. Tematyka plakatów reklamujących Rosję i język rosyjski może obejmować swym zasięgiem wiele dziedzin życia – kultura, geografia, historia, rozrywka, polityka, itp.

KRYTERIA OCENY :

1. Plakaty będą będzie ocenianiane przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka rosyjskiego i inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
2. Przy ocenie plakatów komisja będzie brała pod uwagę estetykę i tematyke plakatu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy i cząstkową ocenę
celującą z języka rosyjskiego.
2. Najlepsze prace będą zaprezentowane w czasie Dni Otwartych Gimnazjum i Liceum.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do tygodnia po zakończeniu konkursu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

LICEALIŚCI – GIMNAZJALISTOM- WSPÓLNE ZABAWY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM W ROLI GŁÓWNEJ…

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1.Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu.
2. Cele Konkursu :
– integracja uczniów liceum i gimnazjum
– sprawdzenie wiedzy uczniów gimnazjum dotyczącej Rosji,
– zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości z wielu dziedzin życia naszych wschodnich sąsiadów,
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur,
– rozbudzanie zainteresowania językiem rosyjskim,
– zachęcanie uczniów do pozytywnej rywalizacji,
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

ZASADY UCZESTNICTWA :

1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy II liceum- gospodarze Konkursu i gimnazjaliści.
2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel
języka rosyjskiego.

HARMONOGRAM KONKURSU :

1. Nadsyłanie zgłoszeń do dnia: 29 kwietnia 2016r.
2. Przeprowadzenie Konkursu – maj 2016 r.
3. Wspólna zabawa uczniów liceum i gimnazjum będzie przewidziana na cały dzień.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU :

1. . Uczniowie biorący udział w Konkursie- gospodarze przygotowują prezentacje i test dla swych młodszych kolegów. Test obejmować będzie zagadnienia z wiedzy ogólnej o Rosji, np.
– historia Rosji,
– geografia Rosji,
– sztuka rosyjska- malarstwo, film, muzyka
– symbole rosyjskie,
2. Gimnazjaliści wybiorą też najlepszą prezentację przedstawioną przez gospodarzy Konkursu.

KRYTERIA OCENY :

1.Test będzie sprawdzany przez Komisję Konkursową w składzie – nauczyciel
języka rosyjskiego i dwóch gospodarzy Konkursu.
2. Za test można uzyskać 20 punktów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :

1. Dla laureatów Konkursu ( I – III ) miejsce przewidziano dyplomy i cząstkową ocenę
celującą z języka francuskiego.
2. Dla najlepszej prezentacji gospodarzy – ocena cząstkowa celująca z języka rosyjskiego.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do tygodnia po zakończeniu testu, na stronie
internetowej ZSO NR 15 w Sosnowcu.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress