Międzynarodowy Projekt „Time Capsule” (”Kapsuła Czasu”) realizowany przez uczniów i nauczycieli IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Staszica w Sosnowcu w latach 2017-2019 we współpracy ze szkołami z Belgii, Czech i Austrii

O Projekcie:

Pomysłodawcą i zarządzającym Projektem jest Szkoła „OLVE” z Edegem w Belgii, reprezentowana przez Głównego Koordynatora, nauczyciela języka angielskiego – Pana Barta Wauters’a. W Projekcie biorą także udział uczniowie i nauczyciele szkół z Austrii, Czech oraz Polski. Podczas dwuletniej współpracy jest to w sumie piętnastu uczniów z każdej szkoły.

Z belgijską szkołą „OLVE” z Edegem współpracujemy już od 2006 roku. Zrealizowaliśmy wspólnie trzy projekty: jeden w ramach unijnego programu Comenius (obecnie Erasmus plus) oraz dwa projekty bilateralne finansowane przez uczniów. Od 2004 roku autorami i koordynatorami wszystkich projektów międzynarodowych (unijnych i pozostałych) w naszym Liceum są nauczyciele języka angielskiego p. Prof. Leszek Morawa i p. Prof. Monika Karlik.

Projekt „Time Capsule” realizowany będzie przez dwa lata – rozpoczął się w październiku 2017r., a zakończy w marcu 2019 r. Biorą w nim udział zainteresowani uczniowie obecnych klas II i III (przystąpili do Projektu jako uczniowie klas I i II, zgodnie z obowiązującym regulaminem). Językiem wiodącym Projektu jest język angielski. Projekt finansowany jest przez uczestników na zasadzie dobrowolności. Podczas pobytu za granicą zarówno uczniowie i nauczyciele mieszkają u rodzin z krajów partnerskich.

Głównym celem Projektu jest poznanie przez uczestniczących w nim uczniów i nauczycieli stylu życia mieszkańców Austrii, Belgii, Czech oraz Polski w latach 1950 – 2019, na tle ważnych wydarzeń historycznych oraz przemian społeczno-politycznych. Podróżujemy więc w czasie, stąd nazwa Projektu.

Wymiernym efektem naszych wyjazdów, spotkań i współpracy (bezpośredniej oraz przez Internet) jest stworzenie przez uczniów z poszczególnych krajów telenoweli, której bohaterami są trzy pokolenia rodziny z wybranego kraju tj. Austrii, Belgii, Czech i Polski. Zasadą jest, że uczniowie z danego kraju na każdym etapie trwania projektu realizują odcinki telenoweli o rodzinie z innego kraju. Forma realizacji telenoweli to: film z odgrywaniem ról, komiks, fotoreportaż oraz animacja poklatkowa z towarzyszącą im narracją w języku angielskim. Prace grup uczniowskich z wszystkich krajów prezentowane są podczas kolejnych wizyt partnerskich. „Staszicaki” poznały dotychczas życie współczesnej rodziny z Czech, rodziny austriackiej w latach 70-tych, a obecnie rozpoczną pracę nad losami i stylem życia rodziny belgijskiej w latach 1955-1965.

Celem Projektu jest także:

– doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego,

– poznanie kultury historii i obyczajowości krajów partnerskich poprzez pobyt u rodzin, zwiedzanie danego kraju i realizowanie głównego celu Projektu,

– nauczenie się podstawowych słów i zwrotów w językach krajów partnerskich: czeskim, holenderskim, niemieckim,

– poznanie i porównanie systemów edukacyjnych krajów partnerskich, zarówno przez uczniów jak i nauczycieli,

– nawiązanie przyjaźni z kolegami i koleżankami z innych krajów,

– promowanie polskiej kultury, historii i obyczajowości w krajach partnerskich,

– przełamywanie stereotypów i pogłębianie tolerancji,

– budowanie europejskiej więzi między uczestnikami Projektu.

Projekt jest realizowany poprzez:

– wyjazdy 5-osobowych delegacji uczniowskich oraz dwójki nauczycieli do krajów partnerskich (za każdym razem inna grupa uczniów) i aktywny udział w przygotowanych przez szkołę goszczącą przedsięwzięciach, zgodnie z przedstawionym harmonogramem,

– pracę grupową nad Projektem w okresie między wyjazdami, pod kontrolą Koordynatorów,

– regularny kontakt uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz korespondencji mailowej.

Uczniowie IV LO uczestniczący w Projekcie:

z klasy 2 BP1 – Zuzanna Grabowska, Jakub Bąchor (wyjazd do Hradec Kralove, Czechy – kwiecień 2018)

z klasy 2 BP2 – Alicja Padula, Paweł Stehlik, (wyjazd do Hradec Kralove, Czechy – kwiecień 2018), Wiktoria Kondas (wyjazd do Mistelbach, Austria – marzec 2019)

z klasy 2 MAT1 – Julia Charmuszko, Maria Matysik (wyjazd do Mistelbach, Austria – marzec 2019)

z klasy 2 MAT2 – Jakub Nowosiński (wyjazd do Edegem , Belgia – październik 2017), (wyjazd do Mistelbach, Austria – marzec 2019), Karol Sowa (wyjazd do Hradec Kralove, Czechy – kwiecień 2018), Marcin Szekiel (wyjazd do Mistelbach, Austria – marzec 2019)

z klasy 3 BCH2 – Weronika Skoczek (wyjazd do Edegem , Belgia – październik 2017)

z klasy 3 MAT1 – Bartosz Rybarski (wyjazd do Edegem , Belgia – październik 2017)

z klasy 3 MAT2 – Aleksandra Michalik, Weronika Szymańska (wyjazd do Edegem , Belgia – październik 2017)

W Projekcie może uczestniczyć uczeń/uczennica IV LO spełniający/-a następujące warunki:

– wyraził/-a zainteresowanie Projektem i zgłosił/-a się do Koordynatora zaraz po otrzymaniu przez dziennik elektroniczny informacji o rozpoczęciu naboru,

– deklaruje chęć aktywnej realizacji wszystkich celów Projektu przez cały czas jego trwania,

– jego/jej postawa uczniowska nie budzi zastrzeżeń; ma ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą i otrzymał/-a rekomendację do udziału w Projekcie od swojego wychowawcy,

– zna język angielski na poziomie umożliwiającym realizację celów Projektu i otrzymał/-a rekomendację od swojego nauczyciela języka angielskiego,

– zaakceptował zasady realizacji Międzynarodowego Projektu „Time Capsule”,

– jego/jej rodzice zaakceptowali wszystkie warunki uczestnictwa ich dziecka w Projekcie.

Uwaga! Nabór uczniów do Projektu „Time Capsule” został zakończony we wrześniu 2018r.

Podczas realizacji Projektu „Time Capsule”, zarówno w Polsce jak i za granicą, uczniów IV LO biorących udział w Projekcie obowiązują przepisy prawa szkolnego zawarte w: Statucie Liceum, Regulaminie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminie wycieczek.

Dotychczasowa współpraca z naszymi zagranicznymi partnerami przyniosła nam wiele radości i niezapomnianych chwil spędzonych w Belgii, Czechach i w Polsce. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu rzeczy o stylu życia naszych koleżanek i kolegów oraz ich rodziców i dziadków. Zwiedziliśmy piękne miejsca: Antwerpię, Brugię, Gandawę, Pragę oraz Hradec Kralove. Przed nami, w perspektywie, Wiedeń.

Dzięki udziałowi w projekcie nawiązaliśmy wiele nowych znajomości i przyjaźni, niektóre z nich przetrwają jeszcze wiele lat, tak jak te nawiązane przez koordynatorów Projektu – p. Prof Leszka Morawę i p. Prof. Monikę Karlik przed laty w Belgii. Mieliśmy też okazję praktycznie wykorzystać język angielski w życiu codziennym. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać naszym gościom region, w którym mieszkamy i kolebkę polskości – Kraków.

Przed nami ostatnia część współpracy i marcowy wyjazd do Austrii, do szkoły w Mistelbach.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z naszych dotychczasowych wyjazdów i uchwyconych okiem kamery chwil spędzonych z kolegami i koleżankami oraz nauczycielami poznanymi dzięki Projektowi „Time Capsule”.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress