NAUCZYCIELE TEŻ SIĘ UCZĄ!

NewsyMożliwość komentowania NAUCZYCIELE TEŻ SIĘ UCZĄ! została wyłączona

1 grudnia rozpoczął się w naszej szkole projekt dla kadry dydaktycznej i menedżerskiej naszej szkoły pod nazwą „Tradycja i nowoczesność” – rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach akcji Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Koordynatorem projektu jest p. prof. Mariola Plewnia.

Realizacja projektu „Tradycja i nowoczesność” – rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego wiąże się za staraniami placówki o utrzymanie pozycji lidera na rynku usług edukacyjnych w Zagłębiu Dąbrowskim, a także z przeprowadzaną obecnie reformą oświaty, w wyniku której zlikwidowane zostaną gimnazja, a trzyletnie liceum zostanie zastąpione czteroletnim. Również analiza potrzeb absolwentów gimnazjum dwujęzycznego wskazuje na to, że ważne dla nich jest kontynuowanie nauki w szkole o podobnym profilu. Stąd decyzja podjęta przez Dyrekcję szkoły i Radę Pedagogiczną oraz powołaną Komisję Rozwoju Szkoły o dążeniu do przekształcenia dwujęzycznego gimnazjum w dwujęzyczne liceum z językiem angielskim. Realizacja projektu ściśle wiąże się z tym planami. Ma ona na celu ilościowe zwiększenie grupy nauczycieli z uprawnieniami do nauczania dwujęzycznego na poziomie liceum, podniesienie ich kwalifikacji, zwiększenie liczby nauczycieli angażujących się w projekty międzynarodowe realizowane przez szkołę oraz podniesienie ich kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem obcym; wreszcie ma na celu podniesienie kwalifikacji kadry menedżerskiej (dyrektora i wicedyrektora placówki).
W projekcie weźmie udział w sumie kilkadziesiąt osób: nauczyciele języków obcych, którzy będą uczestniczyli w szkoleniach o charakterze metodycznym; nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, którzy będą podnosić swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego i poznają metodę CLIL; pozostali nauczyciele, którzy dzięki udziałowi w kursie językowym zwiększą swoje kompetencje językowe i w efekcie będą mogli w większym wymiarze angażować się w projekty o charakterze międzynarodowym; wreszcie dyrektor i wicedyrektor będą uczestniczyć w kursach dla kadry zarządzającej.

Do przewidywanych rezultatów projektu należy przede wszystkim utrzymanie europejskiego charakteru szkoły, podniesienie jakości kształcenia w ramach nauczania dwujęzycznego, poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, a tym samym utrzymanie satysfakcjonującego poziomu rekrutacji uczniów do klas pierwszych, zwiększenie udziału szkoły w projektach międzynarodowych, stworzenie uczniom jeszcze lepszych warunków sprzyjających zdobywaniu wiedzy i zapewnienie im bardzo dobrego przygotowania do kontynuowania edukacji w kraju i za granicą.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress