Oddziały Dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 6

NewsyMożliwość komentowania Oddziały Dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 6 została wyłączona

Od 1 września 2017 r. planuje się utworzenie w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu klas VII dwujęzycznych (język obcy wiodący – język angielski) – zgodnie z art.25 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.

Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej Nr 6 w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie SP Nr 6, którzy spełnią pozytywnie kryteria rekrutacji (uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną i otrzymają świadectwo ukończenia kl. VI szkoły podstawowej).

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych kl. VII w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu będą przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami SP Nr 6 – którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

Klasa dwujęzyczna to klasa, w której w nauczaniu posługujemy się dwoma językami: ojczystym i językiem obcym (język angielski). Uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin wiodącego języka obcego – angielskiego (5 godzin w tygodniu).

Dwa przedmioty nauczania prowadzone są  w języku polskim i języku angielskim (może to być chemia, fizyka, geografia, biologia, historia – odnosząca się do historii powszechnej lub matematyka) – wyboru przedmiotu dokonuje szkoła. Nauczanie prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu i języka angielskiego.

Prócz tego – zgodnie z ramowym planem nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej – uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę drugiego języka – język niemiecki (w wymiarze 2 godzin tygodniowo).

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu w roku szkolnym 2017 /2018. Wniosek należy złożyć w terminie od 4 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu, ul. Wawel 13 w godzinach 8.00 – 15.00

Sprawdzian predyspozycji językowych (znajomość języka angielskiego) odbędzie się  3 czerwca 2017 r. (sobota) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu, ul. Wawel 13 (rejestracja kandydatów: 9.15 – 9.45).

Sprawdzian znajomości języka angielskiego będzie zawierał: test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną – zakres zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress