ŚP. Henryka Włusek

sphw

Henryka Włusek (1934-2015),

Dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia na Wydziale Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Stalinogrodzie (tak się kiedyś nazywały Katowice!) otrzymała w 1954 roku, w wieku 20 lat. Uzyskała tym samym kwalifikacje do nauczania języka polskiego i literatury w szkołach stacjonarnych licealnych. W tamtych czasach obowiązywał tzw. nakaz pracy i w związku z nim została oddelegowana na dwa lata do VI LO w Częstochowie, a potem na rok do Mysłowic. Zdarzało się, że w klasach wieczorowych wśród jej wychowanków pojawiali się uczniowie starsi od niej!

Sama też kontynuowała naukę na studiach magisterskich w Katowicach, a tytuł magistra filologii polskiej uzyskała w 1962 roku.

W latach 1957-1964 była polonistką w Liceum Plater, a następnie do roku 1977 w Liceum im. W. Roździeńskiego w Sosnowcu.

W roku 1977 rozpoczęła pracę w „Staszicu”, skąd po przepracowaniu 30 lat w zawodzie nauczycielskim odeszła na emeryturę 31 sierpnia 1985 r. Jej kontakt ze szkołą trwał nadal, bo przez następnych 11 lat do sierpnia 1997 roku pracowała na pół etatu w naszej szkolnej bibliotece. Była osobą ciepłą i pogodną, serdeczną zarówno dla uczniów, jak i koleżanek i kolegów. Wyróżniała się wyjątkową dyspozycyjnością, obowiązkowością i punktualnością.

Za wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej była wielokrotnie nagradzana, między innymi Nagrodą Kuratora, Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress