SPOTKANIE ABSOLWENTÓW: „… i znów kolejne pokolenie STASZICAKÓW wyfrunęło w świat”

„I znów kolejne pokolenie STASZICAKÓW wyfrunęło w świat” – mawiał Honorowy Patron naszej Szkoły Pan Janek Strzelecki (to nie omyłka w formie imienia – tak cała społeczność szkolna o Nim mówiła, bo sobie tego życzył…). Był absolwentem STASZICA i rówieśnikiem Polski Niepodległej, którego życie splotło się z wielką historią – został żołnierzem, uhonorowanym Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Bardzo cenił tytuł Honorowego Patrona oraz „staszicowski znaczek”, który zawsze nosił z dumą.

W latach 80 XX w. został współzałożycielem oraz prezesem: Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum im. S. Staszica, a także Fundacji Szkolnej im. S. Staszica. Wszystkich STASZICAKÓW, starszych i młodszych, otaczał sympatią i był kopalnią wiedzy o STASZICU. Od 2018 roku pamięci Jana Strzeleckiego poświęcony będzie medal „AMICO SCHOLAE” dla osób lub instytucji, które szczególnie przysłużyły się dobru naszego Liceum.

27 kwietnia to najważniejszy dzień dla abiturientów z 2018 roku!

W części popołudniowej uroczystości tradycyjnie odbywało się spotkanie generacji maturalnych – od „dziesięciolatków” do „sześćdziesięciolatków”, z lat zwieńczonych ósemką w dacie: 2008, 1998, 1988, 1978, 1968, 1958…

W obecności zacnego gremium pokoleń – tegoroczni absolwenci STASZICA z rocznika 2018 otrzymali świadectwa ukończenia liceum i nagrody. Ogromną radość wszystkim pokoleniom sprawiło wręczenie elitarnych staszicowskich znaczków! Maturzyści 2018 zapracowali, zasłużyli na wyjątkowość tego dnia i tego rytualnego ceremoniału…

Pan Dyrektor Grzegorz Walotek (absolwent STASZICA z 1994!) zadedykował ojcowskie słowa maturzystom, a orację rozpoczął od przykładu ciekawej historii rozwiązania problemu matematycznego.

„Pomysł trafnej odpowiedzi polega na tym, że – zamiast rozpatrywać jakieś bardzo skomplikowane sytuacje – wymyśla się coś bardzo prostego. Prostego – nie oznacza banalnego. Prostego – oznacza trafionego w punkt, klarownego, najlepszego. Na takie proste rozwiązanie wpada się, mając wiedzę i jednocześnie świadomość, że trzeba ją umieć wykorzystać, by odrzucić sposoby zbyt skomplikowane i przez to nieefektywne.

Staramy się w STASZICU na co dzień uczyć, że wiedza jest konieczna po coś. Wiemy nie po to, by komplikować, ale by wyjaśniać i upraszczać. Uczymy także tego, że sam talent nie wystarczy (…)

Kluczową kompetencją dla współczesnego człowieka jest umiejętność uczenia się. A ta wywodzić się musi z postawy ciekawości świata i z chęci uczenia się od innych, a więc poszanowania osiągnięć i twórczego współdziałania. Nowoczesna i zarazem zakorzeniona w tradycji Szkoła, oparta jest na uniwersalnych wartościach i jednocześnie stwarza warunki do rozwoju dla przyszłości poprzez: „pilną pracę, która obrabia surowy metal – talent.” (…)

Tegoroczni absolwenci mieli możliwość odnajdywania najprostszych, najlepszych odpowiedzi w najnowocześniejszych laboratoriach przedmiotowych i językowych. Uczestniczyli w rozmaitych, rozwijających zajęciach pozalekcyjnych i inspirujących spotkaniach.

Mam nadzieję, że Wam to, moi drodzy, pomoże nie tylko na maturze, ale i w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych. Życzę Wam z całego serca spełnienia marzeń zarówno tych związanych z drogą zawodową, jak i prywatną. Znajdowanie najprostszych i najdoskonalszych rozwiązań jest przecież wyzwaniem na każdej płaszczyźnie życia!

STASZIC jest szkołą dynamiczną, nowoczesną, zmieniającą się zgodnie z rytmem epoki, ale jednocześnie hołdującą tradycji. Oto dziś na tej sali znaleźli się tegoroczni abiturienci i ich starsi koledzy, którzy swój egzamin dojrzałości zdawali 10, 20, 30, 40, 50 lat temu. Dzisiaj i tutaj ma miejsce symboliczna sytuacja, która świadczy, że wręczenie świadectw ukończenia szkoły wcale nie kończy bycia STASZICAKIEM! Ten moment rozpoczyna absolwencki etap, będący ciągiem dalszym uczniowskiej historii.

STASZICAKIEM się nie bywa, STASZICAKIEM się jest! I nie przestaje się nim być!

Może wspólnym mianownikiem jest świadomość korzeni i nabyte umiejętności wykorzystania wiedzy? Starali się o to Wasi i moi nauczyciele. Dla mnie wspaniałym wzorem była moja wychowawczyni i matematyczka – Pani Profesor Jolanta Jeżewska. Zapewne wszyscy macie w pamięci podobne autorytety – inaczej by Was tu nie było, drodzy absolwenci. A Wy, tegoroczni bohaterowie uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły, zapewne wrócicie tutaj także niejeden raz. Będziemy na Was czekać!”

Rocznik maturalny 2018 wykazał się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. W gronie nagrodzonych znalazła się wyjątkowo liczna reprezentacja z klas maturalnych.

Najpierw zostały wręczone Medale dla Wybitnych Absolwentów, które Rada Pedagogiczna naszego Liceum przyznaje od przeszło 30 lat. Tytułem tym są wyróżniani najlepsi z najlepszych, czyli olimpijczycy, zawodnicy konkursów ogólnopolskich.

Medalami dla Wybitnych Absolwentów 2018 została uhonorowana znakomita ósemka:

– ZUZANNA DREWNIAK 3 BCH
– BARTOSZ GŁOWACKI 3 MAT1
– KACPER KAROŃ 3 MAT1
– MATEUSZ KOCOT 3 MAT1
– KLAUDIA KORLACKA 3 MAT1
– KACPER PATEJ 3 MAT1
– PATRYK SKUPIEŃ 3 MAT1
– IGOR TOMECKI 3 MAT1

Korowód nagród-stypendiów czas zacząć!

Wyróżnienia wręczali fundatorzy, osoby przez Nich wskazane lub reprezentanci Fundacji Szkolnej im. S. Staszica. Przesłania fundatorów nagród wiążą się z honorowaniem pamięci Nauczycieli, Uczniów i Absolwentów STASZICA – tak kultywowany jest przekaz idei w naszej Szkole…

W 2018 roku Nagrodę im. Romana Barańskiego dla Najlepszego Absolwenta otrzymały:

ZUZANNA DREWNIAK z 3 BCH – w szczególności za: tytuł laureata XLVII Olimpiady Biologicznej i finalisty XV Olimpiady Matematyki Lingwistycznej oraz za zdobycie 6 miejsca w Polsce w Konkursie Neurobiologicznym.

KLAUDIA KORLACKA z 3 MAT1 za talenty humanistyczne i sukcesy: finalistka Olimpiady Teologicznej i zdobywczyni I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury.

Nagrodę im. Waldemara Zillingera dla najlepszego fizyka uzyskał PATRYK SKUPIEŃ z 3 MAT1 – za laur Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z fizyki oraz wyróżnienie w Konkursie Informatycznym.

Nagrodę im. Andrzeja Jagiełłowicza dla najlepszego geografa otrzymał IGOR TOMECKI z 3 MAT1 – za udział w II etapie Olimpiady Geograficznej i zdobycie tytułu finalisty Olimpiady Statystycznej.

Nagrodę im. Jerzego Reflera dla najlepszego przyrodnika przyznano ZUZANNIE DREWNIAK z klasy 3 BCH – w szczególności za: Srebrny Laur Olimpiady Biologicznej (czyli 14 miejsce w Polsce).

Nagrodę im. Stanisława Szczurowskiego dla najlepszego chemika dostał KACPER PATEJ z 3 MAT1 – w szczególności za: tytuł laureata Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z chemii i tytuł finalisty Konkursu Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrodę im. Henryka Nowakowskiego dla najlepszego sportowca uzyskała LAURA CHELA z 3 BCH – w szczególności za: regionalne i wojewódzkie zwycięstwa drużynowe oraz indywidualne w wielu dyscyplinach: badminton, piłka ręczna, siatkowa i plażowa oraz pływanie.

Nagrodę im. Violetty Piaseckiej dla najlepszego historyka otrzymała DARIA DZIEDZIC z 3 BCH – w szczególności za zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie z dziedziny: Historia i WOS.

Nagrody przyznawano uczniom w uznaniu osiągnięć w różnych dziedzinach, jednak jest także szczególne wyróżnienie dla nietuzinkowej osoby, którą wskazuje społeczność uczniowska w drodze głosowania. Nagrodę im. Wojciecha Fularskiego – za barwną osobowość, która wzbudza sympatię i szacunek – zdobył: BARTOSZ ZAKRZEWSKI z 3 BCH.

Tradycyjne Nagrody Fundacji Szkolnej zostały rozdane i nadszedł czas nieco młodszych nagród specjalnych!

Nagroda Specjalna Timkena przyznana została AGNIESZCE STARCZEWSKIEJ z 3 MAT1 – za uzyskanie wysokich wyników w nauce oraz rzutką działalność na rzecz społeczności szkolnej i wolontariat w Domu Dziecka, w „Caritas” oraz przy organizacji WOŚP i udział w „Citipart” (międzynarodowy projekt).

Nagrodą im. Stanisława Bomskiego dla najlepszego matematyka obdarowano KACPRA KARONIA z 3 MAT1 – w szczególności za: laury w krajowych i międzynarodowych konkursach matematycznych, m.in. „O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowe Zawody Matematyczne „Náboj”, Jagielloński Turniej Matematyczny, Ogólnopolski Turniej z Matematyki w Języku Angielskim.

Nagrodę im. Marii Polańskiej dla najlepszego romanisty uzyskała JULIA GRUCA z 3 MAT1 – w szczególności za świetną znajomość kultury frankofońskiej i uczestnictwo w II etapie Olimpiady Języka Francuskiego.

Nagrodę im. Marcina Pietrzyka dla pasjonata wiedzy o polityce i świecie współczesnym otrzymała AGNIESZKA STARCZEWSKA z 3 MAT1 – w szczególności za: II etap Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, przewodniczenie grupie zwycięzców V ogólnopolskiej edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, udział w finale Mistrzostw Polski w Debatach Oksfordzkich i skuteczne współtworzenie Staszicowskiego Klubu Debat Szkolnych.

Nagrodą im. Jana Kiepury dla osoby, która systematycznie pożytkowała swój talent muzyczny dla szkoły, uhonorowano niepowtarzalnego OSKARA STRUMIŃSKIEGO z 3 MAT2.

Nagrodę dla dobrego i szlachetnego człowieka im. Ks. Adama Bartkiewicza otrzymał MICHAŁ WARDA z 3 MAT1 – w szczególności za: życzliwość, uczynność i zaangażowanie w pracy na rzecz innych, co wyrażało się we organizowaniu wielu akcji charytatywnych i wolontariacie w centrali WOŚP oraz podczas imprez masowych. Michał jest honorowym dawcą krwi oraz uzyskał tytuł „Zasłużonego Wolontariusza Miasta Sosnowca”.

Fundacja Szkolna im. S. Staszica postanowiła wyróżnić Nagrodą Specjalną abiturientkę, który zgłębiała tradycje kultury – KLAUDIĘ KORLACKĄ z 3 MAT1, finalistkę ogólnopolskiej Olimpiady Teologicznej i początkującą pisarkę.

Nagrodę Specjalną Wyższej Szkoły HUMANITAS dla najlepszego anglisty uzyskała MAŁGORZATA SZCZEPEK z 3 MAT1 – w szczególności za: wybitną i dojrzałą intelektualnie znajomość języka angielskiego i kultury anglosaskiej oraz talenty lingwistyczne, niezmiennie potwierdzane ocenami celującymi.

Nagrodą Specjalną Dyrektora IV LO dla absolwenta z najwyższymi ocenami na świadectwie ukończenia liceum otrzymała DARIA DZIEDZIC z 3 BCH , która zwieńczyła edukację licealną znakomitą średnią ocen: 5,38!

Szkoła to uczniowie i nauczyciele, i absolwenci, i rodzice… Rada Rodziców oraz absolwenci i sympatycy Szkoły są z nami i w czas powszedni, i w dni świąt szkolnych: pomagają, wspierają, patronują, inspirują…

W 2018 roku statuetki dla Rodziców – Wielkodusznych Sojuszników Szkoły oddano w dobre ręce: Pani SYLWII ŻELICHOWSKIEJ i Pana PRZEMYSŁAWA TRZECIAKA.

Od roku 2018 będzie przyznawany medal dla PRZYJACIELA SZKOŁY, ufundowany przez Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków Liceum im. S. Staszica. Prezes Stowarzyszenia Pan Jakub Galas wręczył medal „AMICO SCHOLAE” – dla Pana KAZIMIERZA ŁYDKA i dla FUNDACJI RODZINY TIMKEN. Uroczystej chwili towarzyszyła córka naszego Honorowego Patrona – Pani Janina Anna Strzelecka.

Kulminacyjny moment uroczystości to wręczenie świadectw ukończenia liceum, dyplomów i nagród książkowych. Na podium w rytm muzyki wkraczały kolejno klasy maturalne:

– 3 BCH wraz z Panią Profesor EWĄ MRÓZ,
– 3 BP wraz z Panią Profesor AGNIESZKĄ CHARUZĄ-SIECHOWSKĄ,
– 3 MAT1 wraz z Panią Profesor BOŻENĄ WOJCIECHOWSKĄ-KARBOWNIK,
– 3 MAT2 wraz z Panem Profesorem MARKIEM MARYNIAKIEM.

Gdy świadectwa i dyplomy znalazły się u pełnoprawnych posiadaczy, przyszedł czas na chwilę refleksji absolwentów i żartobliwej gry pamięci: Agnieszki Starczewskiej i Igora Tomeckiego, którzy w naszej Szkole spędzili 6 lat, ponieważ są absolwentami Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica!

Pani Joanna Grabowska – przewodnicząca Rady Rodziców po matczynemu wsparła słowem maturzystów, a punktem wyjścia uczyniła piękny cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej o ważności i niepowtarzalności chwil życia.

Widomy znak trwania Szkoły jest zapisany w symbolice i rytuale Pocztów Sztandarowych. Trzeba i warto przypomnieć, że fundatorem sztandaru IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu jest rocznik Absolwentów sprzed 40 lat  – Matura 1978. Nasz nowy sztandar został ufundowany z racji 120 rocznicy istnienia Szkoły. Godny dar wyraża szacunek wobec Liceum i więź między pokoleniami.

Uroczystość 27 IV 2018 to święto wszystkich tegorocznych maturzystów i równocześnie święto maturzystów lat minionych. Reprezentanci wielu generacji, patrząc na siebie, tak naprawdę spoglądali w zwierciadło czasu i znów czuli ekscytację maturalną jak wówczas, gdy to specjalnie dla Nich kwitły kasztany…

Jako pierwsi na podium dziarsko wkroczyli „sześćdziesięciolatkowie” – rocznik Matura 1958. Zgotowaliśmy owację na stojąco!

Barwny korowód absolwenckich pokoleń w rytm przebojów muzycznych tamtych lat wyzwalał radość i wzruszenia – po raz kolejny Dziewczęta i Chłopcy z 1968, z 1978, z 1988, z 1998, z 2008 powrócili w swoje szkolne czasy.

Oklaskiwaliśmy Absolwenta sprzed kilku dekad, którzy przybył w mundurku szkolnym z czterema paskami! Podziwialiśmy witalność reprezentantów każdego rocznika! Frenetyczne brawa nie miały końca!

Echem wracały nucone słowa: „ta nasza młodość i dwoje skrzydeł zwiniętych w nas” na zmianę z ekspresyjną frazą muzyczną: „czwarte liceum ogólnokształcące – tu wszystko może się zdarzyć…”

SPOTKANIE POKOLEŃ miało kształt koncertu, dedykowanego Absolwentom, Nauczycielom i pozostałym Przyjaciołom STASZICA. Talentami piosenkarskimi błyszczeli:

– maturzyści 2018 – Małgosia Szczepek i Oskar Strumiński!
– licealistka Wiktoria Kubicka z 2 HUM i gimnazjalistki z 3 GB – Emilka Głowa i Marysia Jabłońska!

O audiosferę zadbała nieoceniona ekipa szkolnego radiowęzła (m.in.: Natalia Mogiła, Tomek Głąb, Julian Haładus, Paweł Szczupider).

Uroczystość znakomicie poprowadziła reprezentacja IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica: Ola Zakrzewska i Zuza Karcz (gimnazjalistki) oraz Bartek Rybarski i Darek Kędra (licealiści).
* * *

Dziękujemy społeczności szkolnej i wszystkim Gościom za przybycie, współtowarzyszenie w dorocznej uroczystości STASZICA! Nie sposób wszystkich obecnych wymienić, dlatego niniejszą listę prosimy przyjąć jako reprezentację Przyjaciół…

Byli z nami m.in.:
– Pani Janina Anna Strzelecka – córka Honorowego Patrona;

– Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków Liceum wraz z przewodniczącym – Panem Jakubem Galasem;

– Reprezentacja Fundacji Szkolnej im. Stanisława Staszica i znamienici fundatorzy nagród: Ks. Adam Bartkiewicz; Pani Profesor Dorota Gawron-Scheliga i Pan Dyrektor Tomasz Szyjkowski; Pan Andrzej Jagiełłowicz; Pan Wiesław Piwowar; Pan Kazimierz Łydek;

– Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Katarzyna Wanic (w podwójnej roli, bo również jako mama tegorocznej maturzystki);

– Radni Miasta Sosnowca – Pani Anna Sporyszkiewicz (absolwentka STASZICA – matura 1968 ), Pani Danuta Gojna-Ucińska (absolwentka – matura 1968) i Pan Profesor Janusz Kubicki – emerytowany nauczyciel i opiekun Szkolnego Klubu Polityki;

– Fundatorzy Nagród Specjalnych: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Pan Profesor dr hab. Sławomir Smyczek (współpraca z uczelnią oraz patronat akademicki od 2016); Prodziekan ds. współpracy z zagranicą p. mgr Maja Chyży–Dudek z Wyższej Szkoły Humanitas;

– Pan Profesor dr hab. Jerzy Wydmański (absolwent STASZICA – matura 1985) – inicjator Towarzystwa Młodych Naukowców;

– Pan Doktor Paweł Duda z zaprzyjaźnionego Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego;

– Dyrektorzy z zaprzyjaźnionych szkół:

– Rodzice na czele z Przewodniczącą Rady – Panią Joanną Grabowską.

– Grono Pedagogiczne i Szacowni Nauczyciele-Emeryci…

Drodzy Maturzyści z 2018 – pamiętajcie o swojej Szkole i wracajcie do Niej – tak jak Wasi Koledzy i Wasze Koleżanki z 2008, 1998, 1988, 1978, 1968, 1958.

I ja tam byłem, a com zobaczył i doświadczył, to utrwaliłem…

Wasz skryba – Duch Liceum STASZICA

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress