XX EDYCJA KRAMU Z POEZJĄ DLA UCZNIÓW KLAS 3 GM I KLAS 8 SP – POD HASŁEM: „POEZJA CODZIENNOŚCI”.

STASZICOWSKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO – OTWIERAMY PO RAZ DWUDZIESTY KRAM Z POEZJĄ!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW Z KLAS TRZECICH ORAZ UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SP – Z SOSNOWCA I MIAST OŚCIENNYCH – NA WARSZTATY I KONKURS INTERPRETACJI POEZJI: KRAM Z POEZJĄ ( IMIENIA LEGENDARNEGO POLONISTY – PROFESORA JERZEGO KRAMA ).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE ODBĘDĄ SIĘ W SOBOTĘ 15 GRUDNIA 2018 – OD 9.00 DO 10.30, A KONKURS ROZPOCZNIE SIĘ BEZPOŚREDNIO PO NICH [ok. 10:45 – 12:15].

REGULAMIN KONKURSU ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ.

FORMUŁA KONKURSU – JAK ZAWSZE – POLEGA NA SAMODZIELNYM NAPISANIU CIĄGŁEJ WYPOWIEDZI INTERPRETACYJNEJ, POŚWIĘCONEJ JEDNEMU ( Z DWÓCH DO WYBORU ) UTWOROWI POETYCKIEMU. ARKUSZ KONKURSOWY ZAWIERA TAKŻE PYTANIA, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ANALIZIE TEKSTU.

KONTYNUUJEMY SYSTEM WARSZTATOWO-KONKURSOWY.
PODAJEMY PULĘ UTWORÓW: 10 TYTUŁÓW WIERSZY, KTÓRE ZAWIERAJĄ MOTYWY CODZIENNOŚCI – PO TO, BY ZACHĘCIĆ UCZESTNIKÓW DO WCZEŚNIEJSZEJ LEKTURY.
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE W EDYCJACH KSIĄŻKOWYCH I NA STRONACH INTERNETOWYCH.

TO SPOŚRÓD WSKAZANYCH UTWORÓW WYBIERZEMY TE, NAD KTÓRYMI BĘDZIEMY SIĘ WSPÓLNIE ZASTANAWIALI NA WARSZTATACH I TE, KTÓRE UCZESTNICY SAMODZIELNIE BĘDĄ INTERPRETOWAĆ NA KONKURSIE.

OTO PULA UTWORÓW XX KRAMU Z POEZJĄ :

 1. S. Barańczak „Alba lodówkowa”
 2. M. Białoszewski „Leżenia”
 3. A. Bursa „Nauka chodzenia”
 4. Z. Herbert „Kamyk”
 5. J. Kofta „Naszą miłość zabiła wielka płyta”
 6. Cz. Miłosz „Piosenka o porcelanie”
 7. T. Peiper „Kwiat ulicy”
 8. J. M. Rymkiewicz „Kosz na śmieci przy stacji kolejki WKD w Milanówku pod Warszawą”
 9. W. Szymborska „Dworzec”
 10. A. Zagajewski „Szybki wiersz”

PROSIMY O DEKLARACJE UDZIAŁU W „KRAMIE …” – W TERMINIE DO 10 XII 2018.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL SEKRETARIATU IV LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. STASZICA W SOSNOWCU: lo4@sosnowiec.edu.pl

NAGŁÓWEK ZGŁOSZENIA: XX KRAM Z POEZJĄ.

PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI:

 • IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, KLASA;
 • IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA POLONISTY;
 • ADRES I NAZWA SZKOŁY WRAZ Z NUMEREM TELEFONU.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

ORGANIZATORZY – NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO:
BARBARA STRĄCZEK i MICHAŁ ORCZYK

REGULAMIN STASZICOWSKIEGO KONKURSU – KRAM Z POEZJĄ

1. Konkurs organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu i ma za zadanie propagowanie idei czytania poezji (literatury) i tradycji kultury, a także podtrzymywanie pamięci o legendarnym sosnowieckim poloniście, pracującym w STASZICU – Profesorze Jerzym Kramie.
2. Zaproszenie do udziału w zmaganiach kierowane jest do uczniów najstarszych klas szkoły niższego szczebla edukacyjnego [w roku szkolnym 2018 / 2019 do: gimnazjalistów klas 3 oraz uczniów klasy 8 szkoły podstawowej]
3. Formuła konkursu polega na napisaniu pracy – ciągłej interpretacji jednego z dwóch załączonych tekstów poetyckich. Analiza utworu konkursowego jest ukierunkowana pomocniczymi, załączonymi pytaniami, z których inspiracji uczestnik może skorzystać.
4. Czas pracy nad zrealizowaniem zadania to 90 minut.
5. Uczestnik ma obowiązek pracować samodzielnie. W razie stwierdzenia niesamodzielności, praca jest unieważniana.
6. Piszący może korzystać z udostępnionego zestawu słowników: poprawnej polszczyzny oraz ortograficznego.
7. Organizatorzy powołują jury.
8. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. Każdorazowo konkurs jest poprzedzony warsztatami analityczno-interpretacyjnymi.
10. O terminie rozstrzygnięcia i o laureatach zawodów szkoły zostaną poinformowane drogą elektroniczną.
11. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz wyrażeniem zgody przez uczestników i opiekunów na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji Staszicowskiego KRAMU Z POEZJĄ.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi, 41-206 Sosnowiec, pl. Waldemara Zillingera 1 .

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress