Zaproszenie do konkursu fotograficznego pod patronatem National Geographic Polska

Wakacje rozpoczęte! Może znajdziecie czas na zwiedzanie naszego regionu… Zapraszam w imieniu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM U nas jest pięknie. Konkurs jest organizowany z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 70-lecia Oddziału Katowickiego PTG, 45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim, w roku 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego oraz w Roku Polskiej Geografii pod patronatem National Geographic Polska.

Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody ożywionej i nieożywionej oraz uroku architektury województwa śląskiego. Konkurs wpisuje się w proces odczarowywania stereotypowego wizerunku „Czarnego Śląska” i ma na celu promocję jego znanych i odkrywanych walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zafascynowanych regionem śląskim, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu czy miejsca zamieszkania. Zapraszamy do udziału uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i osoby odwiedzające go w celach turystycznych, biznesowych czy rodzinnych.

KATEGORIE TEMATYCZNE

I. U nas jest pięknie. Przedstawienie piękna śląskiej przyrody ożywionej i nieożywionej – zarówno chronionych roślin i zwierząt, pomnikowych drzew, rezerwatów przyrody, jak i pól uprawnych, kwietnych łąk, dolin rzecznych, skałek, jaskiń, źródeł, pasm górskich i innych urokliwych zakątków regionu.

II. Powroty, czyli wczoraj i dziś śląskiego krajobrazu. Dyptyk. Zestaw dwóch fotografii przedstawiających to samo miejsce z perspektywy kilku – kilkudziesięciu lat. Uchwycenie zmian w krajobrazie związanych z działalnością człowieka i procesami przyrodniczymi, na przykład związanych z sukcesją roślinności na obszarach pogórniczych, erozją rzek, powstawaniem zbiorników wodnych, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, odrestaurowaniem obiektów zabytkowych i innych, likwidacją kopalń, zagospodarowaniem przestrzennym itp.

III. Z hałdą w tle i w roli głównej. Uchwycenie specyficznego piękna „czarnej damy” śląskiego krajobrazu – symbolu górniczej przeszłości regionu. Przedstawienie hałdy zarówno jako obiektu, z którym związane były (są) losy pokoleń górników i ich rodzin, ale także jako tła w codziennym życiu mieszkańców centralnej części województwa śląskiego.

IV. Urok małej i dużej architektury. Przedstawienie wyjątkowego piękna architektury śląskiej – zamków, pałaców, zabudowy przemysłowej, kościołów, ale także małych uliczek, przydrożnych kapliczek, studni, młynów, mostów, rynków prowincjonalnych miasteczek, stacji kolejowych itp.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.rzg2018.us.edu.pl/
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia I (dla indywidualnych uczestników)
Karta zgłoszenia II (dla współautorów)

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress