62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski oraz „Mały OKR 2017”

NewsyMożliwość komentowania 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski oraz „Mały OKR 2017” została wyłączona

Po raz kolejny Regionalny Instytut Kultury w Katowicach organizuje miejską oraz regionalną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz „Małego OKR”. W marcu i kwietniu w Katowicach odbędą się eliminacje regionalne, w czasie których zostaną wybrani najlepsi recytatorzy regionu.

Konkursy mają służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji. Udział w konkursach wzmacnia zainteresowanie uczestników literaturą piękną i pozwala skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (wcześniej Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach) od 15 lat organizuje regionalne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. To konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych, którego centralnym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie. Konkurs obejmuje 4 turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewanej, Teatrów Jednego Aktora i formy pośrednich pod hasłem „Wywiedzione ze słowa”. Najlepsi recytatorzy z regionu będą mogli wziąć udział w finałowych rywalizacjach centralnych w czerwcu 2017 roku.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest także pomysłodawcą konkursu recytatorskiego „Mały OKR”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w subregionie katowickim. RIK od ponad 10 lat organizuje i koordynuje eliminacje konkursu na etapach: środowiskowych, miejskich, regionalnych. „Mały OKR” przygotowuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z subregionu katowickiego do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.

Eliminacje miejskie w ramach konkursów OKR i Mały OKR 2017 odbywają się w wielu miastach naszego subregionu od początku marca. Finaliści eliminacji miejskich będą mieli szansę uczestniczyć w eliminacjach regionalnych. Uczestnicy regionalnych eliminacji w ramach Konkursu „Mały OKR” rywalizować będą ze sobą od 20 do 22 marca w Teatrze Korez w Katowicach. Z kolei uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli) zmierzą się w eliminacjach regionalnych, które odbywać się będą od 10 do 12 kwietnia w Teatrze Korez w Katowicach.

Organizatorem Centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie. Partnerami wydarzeń eliminacji regionalnych są Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach, Teatr Korez w Katowicach. Sponsorami konkursów są Żabka Polska sp. z o.o., Wydawnictwo „Znak”, Wydawnictwo „Sonia Draga”, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”.

INFORMACJE OGÓLNE
62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski oraz „Mały OKR” przeprowadzony jest w formie czterech turniejów:

TURNIEJ RECYTATORSKI
TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA (nie dotyczy konkursu „Mały OKR”)

Warunkiem udziału w eliminacjach jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora – w terminie przez niego ustalonym.

ELIMINACJE ORGANIZOWANE PRZEZ RIK KATOWICE W 2017 ROKU

Eliminacje Miejskie w Katowicach „MAŁY OKR”
dla szkół podstawowych i gimnazjów odbędą się 15 marca 2017 r. w MDK „Koszutka” w Katowicach od godziny 10.00

Eliminacje REGIONALNE „MAŁY OKR”
dla szkół podstawowych i gimnazjów odbędą się w dniach: 20-22 marca 2017 r. w Teatrze „Korez” w Katowicach od godziny 10.00

Eliminacje Miejskie 62. OKR
dla szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych odbędą się 30 marca 2017 r. w MDK „Koszutka” w Katowicach od godziny 13.00
(dofinansowane przez Miasto Katowice)

Eliminacje REGIONALNE 62. OKR
dla szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych odbędą się w dniach: 10-12 kwietnia 2017 r. w Teatrze „Korez” w Katowicach od godziny 10.00

NAGRODY:
Laureaci eliminacji (dot. Mały OKR, 62. OKR) otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwa: „Znak”, „Sonia Draga”, „Nasza Księgarnia” oraz skierowania do eliminacji Ogólnopolskich (kolejny etap).

Laureaci eliminacji Regionalnych „Mały OKR” zostaną skierowani do Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach – kategorie wiekowe 0-III i IV-VI oraz do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia” w Bielsku-Białej.

Laureaci eliminacji Regionalnych 62. OKR zostaną skierowani do udziału w eliminacjach wojewódzkich w Bielsku-Białej w miesiącu maju 2017 roku (kolejny etap).
Laureaci eliminacji Wojewódzkich 62. OKR zostaną skierowani do udziału w eliminacjach Ogólnopolskich (ostatni etap) w Ostrołęce, Słupsku i Włocławku w miesiącu czerwcu 2017 roku.