Aleksandra Zaborowska (4c) oraz Krzysztof Ludwiczak (4d) awansowali do II etapu Olimpiady Geograficznej!

NewsyMożliwość komentowania Aleksandra Zaborowska (4c) oraz Krzysztof Ludwiczak (4d) awansowali do II etapu Olimpiady Geograficznej! została wyłączona

Uczniowie w I etapie musieli napisać pracę badawczą na jeden z czterech tematów. Ola zdecydowała się na temat C – Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności, w której zastanawiała się co łączy, a co dzieli gminę Bobrowniki i gminę Psary. Krzysztof wybrał temat B – Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego, a miejscem jego badań był teren po kopalni KWK Katowice.

W pracach oceniano między innymi: Trafność doboru literatury i źródeł informacji, selekcję danych, wybór metod ich analizy i przetwarzania, umiejętność formułowania wniosków
i rekomendacji o charakterze aplikacyjnym wynikających z analizy związków między poziomem a jakością̨ życia, warunkami życia a funkcjami i położeniem wybranych gmin względem głównych szlaków transportowych i miast czy samodzielność i dokładność wykonanych map.

Uczniowskie opracowania uzyskały bardzo wysokie wyniki, odpowiednio 88 i 89 punktów.

Trzymamy kciuki za powtórzenie sukcesu w etapie okręgowym, który odbędzie się 4-5 lutego 2023 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ w Sosnowcu.