„Bądź twórczy” – Rekolekcje Wielkopostne online

NewsyMożliwość komentowania „Bądź twórczy” – Rekolekcje Wielkopostne online została wyłączona

„Jak zadbać o stan ducha młodych ludzi?”
Czy Słowo Boże jest jeszcze aktualne?
Co robić, by w Biblii znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania?
Czy każdy człowiek jest „twórczy”?
Kim jest człowiek w Bożym zamyśle?
Czym tak naprawdę jest wspólnota Kościoła?

Te i inne pytania oraz odpowiedzi – świadectwa młodych ludzi, mogli usłyszeć uczestnicy rekolekcji wielkopostnych online, które odbyły się w naszej szkole w dniach 22-26 marca. W tym roku, inaczej niż dotychczas, bo zdalnie, z pandemią koronawirusa w tle, z większym lękiem… ale i z większą tęsknotą wsłuchiwaliśmy się w Słowa niosące nadzieję i radość z bycia chrześcijaninem, właśnie w czasach, w których żyjemy. Z pomocą przyszedł program „Katecheza 2.0”.

„Myślą przewodnią tegorocznych rekolekcji było: “Ty jesteś przedłużeniem dzieła stworzenia. Bądź twórczy i czyń na Bożą chwałę piękne dzieła w ramach swojej codziennej Wspólnoty”.
A wszystkie zagadnienia zostały omówione wraz z zaproszonymi, ciekawymi gośćmi, między innymi: księdzem Jakubem Bartczakiem czy ojcem Teofilem Niewińskim”.

Nowoczesna forma przekazu, ewangelizacja przez twórczość artystyczną, muzykę, a przede wszystkim szczere świadectwa osób prowadzących spotkania, wzbudzały duże zainteresowanie odbiorców. Osnowę głoszonych treści stanowiły rozważania ojcaTeofila, przekazywane bezpośrednio z Jerozolimy, w której dokonała się historia zbawienia człowieka; utwory muzyczne w wykonaniu ks. Jakuba Bartczaka i rapera Filipa oraz dialogi na kanapie w studio.

Dzień I „Słowo” był poświęcony Biblii jako żywemu Słowu samego Boga skierowanemu do każdego. Myślą przewodnią tego spotkania były słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa”. Bóg mówi do nas także poprzez innych ludzi.

„Ktoś, kto oczekuje, że Bóg będzie do niego mówił, a ma zamknięte Pismo św., to tak, jakby oczekiwał smsa, a miał wyłączony telefon”–spuentował jeden z rozmówców.

Dzień II „Twórczość” – myślą przewodnią tego dnia była próba odpowiedzi na pytanie: „Kim jest człowiek?”Jakie znaczenie ma fakt, że każdy z nas jest kimś jedynym, wyjątkowym i niepowtarzalnym?

„Bóg jest Stwórcą, a człowiek jest stworzony na Jego obraz. Człowiek jest twórczy. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć prawdę i świadectwo wiary, że Bóg nas kocha i chce, abyśmy byli twórczy w tym, co robimy, abyśmy byli przedłużeniem dzieła stworzenia. Bóg obdarza nas wieloma talentami, możemy z nimi robić, co chcemy, zaś kiedy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu, może On dotknąć tego, czym wcześniej czyniliśmy zło i sprawić, że przy użyciu tego samego narzędzia możemy czynić dobro”.

Życie z Bogiem nie musi być nudne, a bycie twórczym mobilizuje do ciągłego rozwoju i wzrastania w miłości Bożej i ludzkiej”.

Dzień III „Wspólnota” – było to “call to action”, czyli wezwanie do działania młodych ludzi. Wiara otwiera nas na relacje ze Stwórcą, który chce, abyśmy czynili piękne dzieła na Jego chwałę – szczególnie w środowisku, w którym żyjemy na co dzień, tu i teraz. Daje nam przykazania, czyli swoje obietnice, aby nasze życie było wspaniałe. Relacja z Bogiem to przygoda życia, a kiedy Go poznamy, to zapragniemy dzielić się Nim z innymi, którzy nas otaczają. Bóg daje uczniom swojego Ducha, aby szli i owoc przynosili. Daje im również innych ludzi, z którymi mogą budować wspólnotę – Kościół – i korzystać z sakramentów”.

„Moim zdaniem najlepszymi elementami rekolekcji wielkopostnych w formie online były: rozmowa prowadzącego z młodzieżą w studiu oraz czytanie Ewangelii i komentarze ojca w Jerozolimie. Pierwszy raz osobiście spotkałam się z taką formą rekolekcji, ale spodobała mi się. Atrakcyjnymi elementami były „przejścia” w filmiku czy animacje, które umiliły oglądanie. Zadawane pytania przez prowadzącego były bardzo mądre, a odpowiedzi i dyskusje żywe. Nagrania z Jerozolimy i piękne widoki umożliwiły odbiorcom zobaczenie miejsca, w którym prawdopodobnie byli tylko nieliczni. Tym bardziej w czasie pandemii, gdy podróżowanie po świecie jest ograniczone.”
Uczennica kl. II