BENELUKS 2023 (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania BENELUKS 2023 (+ENG. Version) została wyłączona

W pierwszych dniach listopada uczniowie klas trzecich udali się na wycieczkę po krajach Beneluksu – Holandii, Belgii oraz Luksemburgu.

Pierwszy dzień w Amsterdamie rozpoczęli od dwugodzinnej wizyty w Rijksmuseum, gdzie mieli okazje zobaczyć dzieła słynnych holenderskich malarzy, m.in. Jan Vermeera oraz Rembrandta. Następnie udali się do muzeum szlifierni diamentów, aby podziwiać wyjątkowe eksponaty, takie jak rakieta do tenisa czy królewska korona – wszystkie z diamentowymi akcentami. Pomimo niesprzyjającej pogody, uczniowie udali się na spacer pośród amsterdamskich zabytkowych kamienic i malowniczych kanałów – symboli konstytucyjnej stolicy Niderlandów. Odwiedzili także Begijnhof – dawną siedzibę zakonu beginek. Potem przyszedł czas na zasłużony obiad, po którym odbył się godzinny rejs statkiem
po wspomnianych amsterdamskich kanałach. Po zmroku nadszedł czas na oglądanie monumentalnego gmachu amsterdamskiego dworca oraz… krótkie spotkanie z absolwentem Staszica, Krzysztofem, studiującym obecnie w Amsterdamie na kierunku „Gospodarka przestrzenna”, który opowiedział nam  kilka ciekawostek o mieście.

Drugiego dnia wycieczki nasi uczniowie udali się do będącej siedzibą Unii Europejskiej Brukseli – stolicy Belgii – gdzie podziwiali piękną architekturę gotyckiej Katedry Św. Michała i Św. Guduli. Następnie zwiedzili Dzielnicę Europejską, gdzie znajdują się główne instytucje UE, takie jak Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska. Popołudniem udali się do Antwerpii, drugiego co do wielkości miasta w Belgii i ważnego centrum handlowo-kulturalnego. Zobaczyli tam imponujący dworzec kolejowy Antwerpen-Central, który jest uważany za jeden z najpiękniejszych na świecie. Na koniec odwiedzili wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO Rynek z Ratuszem, a także Katedrę Najświętszej Maryi Panny – jeden z najwyższych budynków sakralnych, w którym przechowywane są dzieła sztuki słynnego malarza Petera Rubensa.

Trzeciego dnia uczniowie rozpoczęli swoją wycieczkę od zwiedzania Wału Atlantyckiego, który był systemem umocnień ciągnących się na długości 3862 km wzdłuż zachodnich wybrzeży Europy i został zbudowanym przez Niemców podczas II wojny światowej na okupowanych terenach. Na Wałach Atlantyckich uczniowie mogli zobaczyć pozostałości po bunkrach, schronach, zasiekach i minach, które miały stanowić podstawę obrony niemieckiej w przypadku inwazji wojsk alianckich na kontynent europejski. Kolejny punktem programu była wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO Brugia. W mieście uczniowie zwiedzili rynek Grote Markt, który otoczony jest pięknymi budynkami, takimi jak Ratusz, Dwór Prowincjonalny i mierząca 83 metry wieża Beffroi – można z niej nie tylko podziwiać panoramę miasta, ale także zobaczyć mechanizm jej zegara i karilon, który składa się z 47 dzwonów. Uczniowie odwiedzili ponadto kościół Najświętszej Maryi Panny, który jest najwyższym budynkiem
w Brugii i ma 115 metrów wysokości. W kościele znajduje się rzeźba Madonny z Dzieciątkiem autorstwa Michała Anioła – jedyne dzieło tego artysty w Belgii. Z Brugii uczniowie udali się do Gandawy, jednego z najpiękniejszych miast Belgii, znanego z produkcji koronek. W Gandawie mieli okazję podziwiać piękne i klimatyczne kamieniczki, które zadziwiały swoją architekturą. Następnie oglądali 91-metrową Dzwonnicę, która jest symbolem miasta, a z wieży roztacza się wspaniały widok na całą Gandawę. Kolejnym punktem była Katedra Św. Bawona – największy kościół w Gandawie, w którym znajduje się uznawany za arcydzieło sztuki gotyckiej Ołtarz Baranka Mistycznego, dzieło braci van Eyck. Uczniowie zobaczyli również Most św. Michała, który jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc w Gandawie i łączy dwie części miasta nad rzeką Leie.

Ostatniego dnia wycieczki nasi uczniowie przyjechali do Luksemburga, najmniejszego kraju Unii Europejskiej, który jest znany ze swojej bogatej historii i kultury. Pierwszym punktem zwiedzania był Parlament Luksemburga oraz znajdujący się nieopodal Pałac Książęcy. Później uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć położoną nad rzeką Alzette dzielnicę Grund, która jest jedną z najstarszych i najbardziej malowniczych części miasta. Na koniec uczniowie przeszli się po szlaku Wenzel Walk, prowadzącym przez zabytkowe fortyfikacje, mosty i kościoły Luksemburga.

Turystyczno-krajoznawcza wycieczka po krajach Beneluksu okazała się być wspaniałym doświadczeniem, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Błażej3d,
Piotr 3c

 

The students began their day in Amsterdam with a two-hour visit to the Rijksmuseum, where they had the opportunity to behold the works of renowned Dutch painters such as Jan Vermeer and Rembrandt. Subsequently, they proceeded to the Diamond Cutter’s Museum, housing exceptional exhibits like
a tennis racket made of diamonds and a royal crown adorned with diamond accents. Despite the unfavorable weather, the students embarked on a stroll through the historic Dutch canal houses and picturesque canals, which are emblematic of the constitutional capital of the Netherlands. They also visited Begijnhof, the former residence of the Beguines. Afterward, it was time for a well-deserved meal. As planned, they enjoyed an hour-long boat ride through the aforementioned Amsterdam canals, of which there are a multitude in the city. To conclude the day, they experienced the charm of the city after dark and… briefly talked to the Staszic graduate, Krzysztof, who studies spatial economy
in Amsterdam. It was invaluable to learn some facts about the city from him.

On the second day of their excursion, our students traveled to Brussels, the capital of Belgium and the seat of the European Union. There, they admired the beautiful architecture of St. Michael and St. Gudula Cathedral, built in the Gothic style. They then toured the European Quarter, home to the main EU institutions such as the European Parliament, the European Council, and the European Commission. In the afternoon, they journeyed to Antwerp, the second-largest city in Belgium and a significant hub for commerce and culture. In Antwerp, they witnessed the impressive Antwerpen-Central railway station, considered one of the most beautiful train stations globally. Lastly, they visited the Market Square with the City Hall, a UNESCO World Heritage site, and the Cathedral of Our Lady, one of the tallest religious buildings, housing works by the renowned painter Peter Rubens.

On the third day, the students began their tour by visiting the Atlantic Wall, a system of fortifications spanning 3,862 kilometers along the western coasts of Europe, constructed by the Germans during World War II on occupied territories. Along the Atlantic Wall, the students encountered remnants
of bunkers, shelters, barbed wire fences, and mines intended to serve as the foundation of German defense in the event of an Allied invasion of mainland Europe. After seeing the Atlantic Wall, they headed to Bruges, a UNESCO World Heritage site. In Bruges, they explored the Grote Markt square, the city’s center, surrounded by beautiful buildings like the City Hall, Provincial Court, and the Belfry Tower, which is the city’s tallest structure at 83 meters. The Belfry Tower has 366 steps and is one of the most iconic landmarks in Bruges, offering panoramic views of the city and showcasing the clock mechanism and a carillon of 47 bells. The students also visited the Church of Our Lady, the tallest building in Bruges at 115 meters, which houses Michelangelo’s Madonna and Child, the only work by the artist in Belgium. After Bruges, the students traveled to Ghent, one of the most beautiful cities in Belgium, rich in history and culture, and known for its lace production. In Ghent, they had the opportunity to admire charming, atmospheric townhouses with remarkable architecture. They also marveled at the Belfry, a symbol
of the city, standing at 91 meters, offering a magnificent view of the entire city. Another highlight was St. Bavo’s Cathedral, the largest church in Ghent, housing the famous Ghent Altarpiece, a masterpiece of Gothic art by the Van Eyck brothers. The students also visited St. Michael’s Bridge, one of the most picturesque spots in Ghent, connecting the two parts of the city over the Leie River, and took evening photos.

On the last day of the excursion, our students traveled to Luxembourg, the smallest country in the European Union, known for its rich history and culture. Their first point of interest was the Luxembourg Parliament and the adjacent Grand Ducal Palace. Later, they had the opportunity to explore the Grund district, one of the oldest and most picturesque parts of the city, situated along the Alzette River. Finally, the students had the chance to walk the Wenzel Walk, a historical and cultural route leading through the historic fortifications, bridges, and churches of Luxembourg.

Maks, 3c