DISCOVER EU Staszic Style ;)

NewsyMożliwość komentowania DISCOVER EU Staszic Style ;) została wyłączona

19 września br. gośćmi klas 3b i 3c byli Wojtek i Kuba – nasi tegoroczni maturzyści J. Przyszli, aby opowiedzieć o swojej podróży życia, którą odbyli chwilę po napisaniu egzaminów maturalnych w ramach konkursuDiscover EU” (https://youth.europa.eu/discovereu_pl).

Ponieważ jedno z konkursowych pytań dotyczyło statystyki, to przyjrzyjmy się liczbom: grupa staszicowskich podróżników liczyła 5 osób, odwiedzili oni 5 państw (Niemcy, Holandię, Austrię, Szwajcarię oraz Węgry), 8 muzeów, pociągiem pokonali ok. 3500 km, a stołowali się w 12 restauracjach J.

Fun fact: Już w listopadzie spora grupa uczniów klas II i III będzie mogła porównać wrażenia Kuby i Wojtka z własnymi, bo 2 listopada ruszamy na wycieczkę do krajów Beneluksu, a w planie mamy również m.in. odwiedzenie polecanego przez naszych absolwentów Rijksmuseum.

On September 19th 2023 Wojtek and Kuba – this year’sgraduateswere the guests of classes 3b and 3c. They cameto talk about their journey of life which took place right aftertaking their school-leaving exams within the competitioncalledDiscover EU” (https://youth.europa.eu/discovereu_pl).

Since one of the quiz question involved statistics, let us look atsome numbers: the group of Staszic travellers included five persons who visited five different countries (Germany, the Netherlands, Austria, Switzerland and Hungary) and also eightmuseums. By train, they covered the distance of around 3500 kilometers and dined at twelve restaurants ????.

Fun fact: Only in November, a group of students from the second and the third grade is going to have the opportunity to compare Kuba and Wojtek’s impressions with their own, because on Novembver 2nd we’re setting out on a trip to the countries of Benelux. Our plan includes visiting Rijksmuseumrecommended by our graduates.