Es weihnachtet – zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. ?? (+ENG ver.)

NewsyMożliwość komentowania Es weihnachtet – zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. ?? (+ENG ver.) została wyłączona

Es weihnachtet – zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Ucząc się języka obcego należy poznać kulturę, zwyczaje kraju języka docelowego. Grupa 3D1 przygotowała lekcję świąteczną podczas której uczniowie trenowali swoją pamięć grając w grę memory i ucząc się słówek. Następnie czytali teksty o zwyczajach świątecznych obowiązujących w Niemczech.

Szczególne podziękowania dla W. Lis, W. Dec oraz E. Krzyżanowskiej (uczennice z klas 3a i 3b), które przygotowały lekcję.

 

Es weihnachtet – Christmas is coming. Learning a foreign language, you need to to know the culture and customs of the target language country. The 3D1 group prepared a Christmas lesson. During the lesson the students trained their memory by playing a memory game and learning vocabulary connected with Christmas time. Then they read texts about Christmas customs in Germany.

Special thanks to W. Lis, W. Dec and E. Krzyżanowska (students from classes 3a and 3b), who prepared the lesson.