EWD prawdę mówi… Najwyżej ocenione liceum w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii = STASZIC !

NewsyMożliwość komentowania EWD prawdę mówi… Najwyżej ocenione liceum w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii = STASZIC ! została wyłączona

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie opublikował wyniki EWD za trzyletni okres: 2017 – 2019. Skrótowiec EWD po rozkodowaniu oznacza: Edukacyjna Wartość Dodana, czyli diagnoza efektywności pracy szkoły. Syntetycznie ujmując zagadnienie, rzecz w tym, że mierzony jest postęp w kształceniu.

Zobiektywizowane narzędzia badawcze umożliwiają obliczenie jakości pracy liceów poprzez relację danych progowych (wyniki z egzaminów gimnazjalnych uczniów, którzy rozpoczęli naukę w liceum) i danych finalnych (wyniki z egzaminów maturalnych).
Diagnoza dotyczy przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.
Efekt badań statystycznych przelicza się w skali punktowej. Punkty mogą mieć wartość dodatnią (pożądana progresja edukacji) lub ujemną…

Przytaczamy dla porównania wyniki liceów naszego regionu, podając najwyższe wskaźniki w danym mieście. Te licea zrobiły największe postępy!
Więcej informacji o raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych można znaleźć na stronie: ewd.edu.pl
Zachęcamy również do lektury artykułów prasowych: E. Furtak „Ranking ogólniaków (…)” z 13 XII 2019; E. Furtak i P. Purzyński „IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu najlepsze w metropolii” z 17 XII 2019 [na platformie „Gazety Wyborczej”].

Gratulujemy Profesorom i Licealistom!
SOSNOWIEC
1.] IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica = 9,50
2.] Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko = 8,00
3.] II LO im. E. Plater = 2,70
KATOWICE
1.] dwie placówki ex aequo: II LO im. M. Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz III LO im. A. Mickiewicza = 6,80
2.] VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie = 4,60
CHORZÓW – najwyższe wyniki liceów w mieście: 1) 5,50;     2) 4,80;       3) 2,20
ZABRZE – najwyższe wyniki liceów w mieście: 1) 5,00;      2) 4,90;       3) 4,10
GLIWICE – najwyższe wyniki liceów w mieście: 1) 8,60;      2) 7,80;    3) 6,00

STASZIC gratuluje liceom z BIELSKA-BIAŁEJ, które uzyskały świetne wyniki w województwie:
1.] LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego = 10,80
2.] V LO = 10,40

Warte uwagi ?
Liceum STASZICA: I miejsce w Metropolii oraz III miejsce w województwie w roku Jubileuszu 125-lecia!
Dziękujemy Profesorom i Licealistom, którzy wspólnie zapracowali na tak znakomite efekty kształcenia!
… i znów nasz Patron miał rację: „Talent jest jak kawałek szlachetnego metalu, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada.

Społeczność Liceum STASZICA