Festiwal Nauk Przyrodniczych już za Nami.

NewsyMożliwość komentowania Festiwal Nauk Przyrodniczych już za Nami. została wyłączona

W ramach festiwalu odbyło się wiele spotkań oraz wykładów realizowanych on line, w których uczestniczyła społeczność szkolna.

Odbyły się dwa geograficzne wykłady.

22.03.2021 r. dr hab. Agnieszka Czajka z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego poprowadziła warsztaty maturalne „Trochę geomorfologii”. W wydarzeniu wzięli udział tegoroczni maturzyści oraz uczniowie klasy 2e i 2g, a także uczestniczy Olimpiady Geograficznej. Warsztaty poruszały najważniejsze zagadnienia z zakresu geomorfologii, zwłaszcza form obecnych na terytorium Polski północnej – rzeźby młodoglacjalnej.

We wtorek 23.03.2021 r. odbył się wykład „Funkcjonowanie rzek w warunkach naturalnych”, który również poprowadziła dr hab. Agnieszka Czajka. W wykładzie wzięli udział uczniowie klas 2e, 2g oraz uczestnicy Olimpiady Geograficznej. Wykład dotyczył zasobów wodnych na świecie, obiegu wody oraz działalności rzeźbotwórczej rzek.

Nauczyciele chemii przygotowali szeroką i różnorodną ofertę zajęć.
22.03. i 23.03. prof. Roksana Rzycka-Korzec wygłosiła dwa wykłady: „Korozja metali i sposoby jej zapobiegania” oraz „Metody rozdzielania mieszanin i oczyszczania związków chemicznych”. Słuchaczami byli uczniowie klas 2c, 2f2 i 2h2.

W środę 24.03. prof. Małgorzata Morkis zorganizowała, z pomocą uczniów uczestniczących w konkursach przedmiotowych, warsztaty on-line „Laboratorium w kuchni”. W zajęciach uczestniczyła duża grupa chętnych uczniów z klas pierwszych i drugich, która w warunkach domowych wykonywała samodzielnie doświadczenia.

We wtorek 23.03. prof. Dawid Zych przygotował prelekcję wprowadzającą, a następnie moderował debatę uczniów klas 1b i 1c na temat wad i zalet alternatywnych źródeł energii na przykładzie w szczególności energetyki jądrowej.

W środę 24.03. prof. R. Hassa wygłosił dla uczniów klasy 2f2 wykład: „Zapachy ciała ludzkiego”. Zaś uczniowie klasy 3b2 mieli możliwość wysłuchać wykład dr. Szymona Sikory z Centrum Kopernika w Warszawie zatytułowany „Chemia we Wszechświecie. Z czego składa się kosmos?”

Uczniowie klas o profilu biologiczno- chemicznym oraz matematyczno – fizycznym mieli możliwość wzięcia udziału w bardzo ciekawym wykładzie „Rola inhibicji napięciowo-zależnych kanałów potasowych typu Kv1.3 w anty-covidowym działaniu statyn” wygłoszonym przez hab. Andrzej Teisseyre z Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (przy współpracy z PTBF) (18.03.). Wykład poprowadzono na bardzo wysokim poziomie i cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.

Polskie Towarzystwo Medyczne Studentów Farmacji (Śląski Uniwersytet Medyczny) zorganizowało dwa wykłady: jeden dla klas 2d2 2f1 (23.03), a drugi dla klas 1c1, 1d2 i 1b (22.03) pt. „Przychodzi pacjent do apteki, czyli o co warto zapytać farmaceutę” oraz „Astma i choroby alergiczne”.
Tegoroczni maturzyści z klas 3d1, 3b1, 3c2 mieli z kolei możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu (Śląski Uniwersytet Medyczny).

25.03 wygłoszony został Wykład Polskiego Towarzystwa Biofizycznego „Neurobiologia ksenofobii i rasizmu”. Wykład w formie popularnonaukowej przedstawił charakterystykę mózgu z omówieniem mechanizmu powstawania niniejszych omawianych postaw oraz wskazania podłoża zróżnicowania podatności na ich rozwój.

W ramach Festiwalu lekcje fizyki były inne niż zwykle, uczniowie pod opieką nauczycieli oglądali wykłady organizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz Wszechnicę FWW.

Tematy wykładów: „Nerwowa nanotechnologia – czy możemy naśladować komórki nerwowe?” wykład dr P. Dąbczyńskiego (UJ), „ Eksperymenty, które zmieniły oblicze fizyki” – dr Marek Gołąb (UJ), „Fizyka (nie) w muzeum” – dr W. Zawadzki, „Co to jest czas?” – dr St. Bajtlik, „ Fizyka w Gwiezdnych Wojnach” – dr W. Zawadzki.

Nauczyciele fizyki przygotowali również następujące konkursy:
Zillingiery – konkurs popularno – naukowy dla uczniów Staszica,, w którym wzięło udział 28 uczniów.

Najlepszymi okazali się: I miejsce Maja Jezierzańska, Piotr Barański, II miejsce Tomasz Policht, Stanisław Kosmala, III miejsce Krzysztof Bolkowski

XXII Międzyszkolny Konkurs Fizyczny „Zilingierki Fizyczne” dla ósmoklasistów. Udział wzięło 26 uczniów. Najlepszymi okazali się: Emilia Zając – I miejsce, Aleksandra Wójcik II miejsce, Konrada Radziejewski III miejsce

Ponadto poza terminem festiwalu w dniu 03.03 zorganizowano warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych (przy w współpracy z CERN) dla zainteresowanych uczniów.