INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

NewsyMożliwość komentowania INFORMACJA DLA KANDYDATÓW została wyłączona

Zdjęcia do legitymacji należy przesłać   na adres

a.mike@staszic.edu.pl

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ FOTOGRAFIA

 zdjęcie kolorowe o wymiarach 35×45 mm,

– zdjęcie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami  (typowe zdjęcie legitymacyjne)

– zdjęcie w formacie jpg  lub jpeg

Plik należy opisać – Nazwisko, imię , klasa ( przykład  Kowalski Jan  1 a)

Zdjęcia należy przesyłać od dnia 9 lipca do dnia 19 lipca.