INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

NewsyMożliwość komentowania INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW została wyłączona

Informujemy, że w sekretariacie szkoły można odbierać hasła do serwisu maturzystów. Hasła umożliwiają weryfikację danych osobowych i egzaminacyjnych. Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych, należy ten fakt zgłosić do wice dyrektora (jak najszybciej).
Serwis będzie uruchomiony do 28 lutego do godz. 12.00
Hasłem tym będzie można sprawdzić wyniki matur!