IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu zaprasza! „KRAM Z POEZJĄ” – XXV WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY IM. PROF. JERZEGO KRAMA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 16 XII 2023

NewsyMożliwość komentowania IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu zaprasza! „KRAM Z POEZJĄ” – XXV WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY IM. PROF. JERZEGO KRAMA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 16 XII 2023 została wyłączona

Kierujemy ofertę do uczniów klas 8 i 7 oraz nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych Sosnowca i miast ościennych.

„KRAM  Z  POEZJĄ”  to:  warsztaty [9:00 – 10:30]  i  konkurs [10:45 – 12:15].

Realizujemy ideę czytania interpretującego i kultury słowa, zwracając uwagę na umiejętności uczniów – przede wszystkim na rozumny odbiór tekstu oraz sprawne posługiwanie się polszczyzną.

XXV  „KRAM  Z  POEZJĄ” w sobotę 16 XII 2023 – od 9:00 do 12:15 – w Liceum STASZICA.

XXV  EDYCJA  „KRAMU  Z  POEZJĄ”   Z  TEMATEM  PRZEWODNIM:

Oko (w) poezji… Czytanie wierszy Wisławy Szymborskiej w stulecie urodzin poetki

Pracujemy  w systemie warsztatowo-konkursowym.

Podajemy pulę utworów –  10 wierszy, które odzwierciedlają temat przewodni – po to, aby zachęcić uczestników do wcześniejszej lektury; teksty dostępne: na stronach internetowych, w podręcznikach i innych edycjach książkowych.

To spośród wskazanych utworów wybierzemy te, nad którymi będziemy się wspólnie zastanawiali na warsztatach i te, które uczestnicy będą samodzielnie interpretować na konkursie.

PULA UTWORÓW XXV  „KRAMU Z POEZJĄ”:

 1. „Mapa” [(inc.) Płaska jak stół…]
 2. „Zdumienie” [(inc.) Czemu w zanadto…]
 3. „Chwila w Troi” [(inc.) Małe dziewczynki…]
 4. „Fotografia tłumu” [(inc.) Na fotografii tłumu…]
 5. Dwie małpy Bruegla” [(inc.) Tak wygląda mój wielki…]
 6. „Nic dwa razy” [(inc.) Nic dwa razy się nie zdarza…]
 7. „Schyłek wieku” [(inc.) Miał być lepszy od zeszłych…]
 8. „Pierwsza fotografia Hitlera” [(inc.) A któż to jest ten dzidziuś…]
 9. „Kot w pustym mieszkaniu” [(inc.) Umrzeć – tego się nie robi kotu…]
 10. „Niektórzy lubią poezję” [(inc.) Niektórzy – czyli nie wszyscy…]

REGULAMIN „KRAMU Z POEZJĄ”  zamieszczamy poniżej.

Deklaracje udziału uczniów w  „KRAMIE Z POEZJĄ” –  zgłoszenia należy przesłać nie później niż  11 XII 2023 na adres e-mail: kramzpoezja@gmail.com

Z A P R A S Z A M Y !

ORGANIZATORZY:

Barbara Strączek i  Gaweł Janik 

Kontakt z organizatorami: email: kramzpoezja@gmail.com

 

REGULAMIN:  „KRAM  Z  POEZJĄ”

XXV  WOJEWÓDZKI  KONKURS  POLONISTYCZNY  IM.  PROF.  JERZEGO  KRAMA

 1. Konkurs organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu, pl. W. Zillingera 1 i ma za zadanie propagowanie idei czytania literatury i kultury, a także podtrzymywanie pamięci o znakomitym sosnowieckim poloniście – Profesorze Jerzym Kramie.
 2. Zaproszenie do udziału w zmaganiach kierowane jest do uczniów najstarszych klas szkoły niższego szczebla edukacyjnego, czyli do uczniów klasy 8 i klasy 7 szkół podstawowych Sosnowca i z miast ościennych.
 3. WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA na adres: kramzpoezja@gmail.com

W temacie e-mail ze zgłoszeniem uczestnictwa: XXV KRAM  Z  POEZJĄ [zgłoszenie – nie później niż 11 XII 2023]:

Prosimy o podanie informacji w zgłoszeniu uczestnika:

= UCZEŃ – IMIĘ I NAZWISKO, KLASA; E-MAIL

= NAUCZYCIEL POLONISTA – IMIĘ I NAZWISKO; E-MAIL

= NAZWA I ADRES SZKOŁY PODSTAWOWEJ; E-MAIL

 1. KRAM Z POEZJĄ – spotkanie w sobotę 16 XII 2023, w budynku Liceum STASZICA. Konkurs jest powiązany z warsztatami analityczno-interpretacyjnymi. Zajęcia warsztatowe odbędą się od 9:00 do 10:30, a konkurs rozpocznie się bezpośrednio po nich – od 10:45 do 12:15.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do okazania się ważną legitymacją szkolną lub innym, aktualnym dowodem tożsamości.
 3. Formuła konkursu polega na napisaniu wypracowania – próby samodzielnej interpretacji jednego z dwóch zadanych tekstów poetyckich. Analiza utworu konkursowego jest ukierunkowana pomocniczymi, załączonymi pytaniami, z których inspiracji uczestnik może skorzystać [czas realizacji pracy: 90 minut].
 4. Uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie – zasada fair play. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnik konkursu zostaje zdyskwalifikowany.
 5. Piszący może korzystać z udostępnionych słowników: ortograficznego i poprawnej polszczyzny.
 6. Organizatorzy powołują jury. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 7. Informacje o KRAMIE Z POEZJĄ są publikowane na oficjalnej stronie liceum. Rozstrzygnięcie obecnej edycji konkursu w styczniu 2024. O laureatach – szkoły zwycięzców zostaną również poinformowane drogą elektroniczną.
 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz z wyrażeniem zgody przez uczestników i opiekunów na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji XXV „KRAMU Z POEZJĄ”.
 9. Administratorem Państwa danych osobowych będzie IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi, 41-206 Sosnowiec,    Waldemara Zillingera 1.