,, Jak pracować w wolontariacie”

NewsyMożliwość komentowania ,, Jak pracować w wolontariacie” została wyłączona

15 grudnia Wolontariusze klas pierwszych wzięli udział w wykładzie on-line
,, Jak pracować w wolontariacie”
Wykład prowadziła Pani Joanna Zajusz z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, którego celem jest rozwój wolontariatu w województwie śląskim. Dążenie do tego, aby w naszym regionie było coraz więcej wolontariuszy, a także żeby organizacje i instytucje były jak najlepiej przygotowane do współpracy z wolontariuszami.

Pani Joanna mówiła że każdy, rozpoczynając wolontariat, powinien wiedzieć, kto i gdzie może być wolontariuszem, jakie są prawa i obowiązki, a także karta etyczna wolontariusza. Podejmowała takie tematy jak: rekrutacja, selekcja i adaptacja, motywacja czy ewaluacja wolontariuszy.

Ważnym elementem spotkania było wskazanie form pracy wolontariatu w czasie pandemii. Wszystkie cenne uwagi na pewno wzbogaciły wiedzę młodych wolontariuszy i jeszcze bardziej zmotywowały ich do działania dla dobra innych.