JAN PAWEŁ II 18 maja 1920r. – 18 maja 2020r. PAMIĘTAMY, DZIĘKUJEMY

NewsyMożliwość komentowania JAN PAWEŁ II 18 maja 1920r. – 18 maja 2020r. PAMIĘTAMY, DZIĘKUJEMY została wyłączona

IDZIEMY…

… z pełnym przekonaniem o ponadczasowości Jego myśli i nauczania.

Polak, kapłan, filozof, papież, wielki przyjaciel młodzieży, z zamiłowania poeta, aktor, dramaturg, poliglota, pasjonat, człowiek patrzący na drugiego z całą przynależną mu wyjątkowością i niepowtarzalnością.

Inicjator dialogów i spotkań międzyludzkich.

Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat, będąc jednym z najdłuższych w historii chrześcijaństwa, i zapisał się w dziejach szeregiem rozmaitych „rekordów” i „premier”.

Zapraszamy do przypomnienia sobie Jego życia, twórczości i działalności

za pośrednictwem nowoczesnego serwisu:

https://jp2online.pl/

 

Nie da się nie zauważyć, że nauczanie naszego Papieża, zwłaszcza to, dotyczące aksjologii i moralności, bliskie jest misji wychowania przyjętej wśród naszej staszicowskiej społeczności! Odkrywajmy wciąż na nowo Jego przesłanie o prawdziwej wolności, miłości, o Bogu, przez którego i w którym życie zyskuje właściwy wymiar i sens…

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,

miłość wszystko rozwiązała

– dlatego uwielbiam tę Miłość,

gdziekolwiek by przebywała…

Karol Wojtyła z tomiku „Pieśń o Bogu ukrytym”

„Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy. I ciężar jego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością. Człowiek wychylony w czas… ”

Karol Wojtyła „Przed sklepem jubilera”

 

Żadna ludzka władza nie ma prawa ingerować w sprawy

Sumienia człowieka, jest ono bowiem świadectwem

Transcendencji osoby, także wobec społeczeństwa, i jako takie jest nienaruszalne. Nie jest ono jednak

Absolutem, postawionym ponad prawdą i błędem; przeciwnie, jego wewnętrzna natura zakłada związek z prawdą obiektywną, powszechną i taką samą dla wszystkich, której wszyscy ludzie mogą i powinni poszukiwać. W tym związku z prawdą obiektywną znajduje swoje usprawiedliwienie wolność sumienia jako konieczny warunek dążenia do prawdy godnej człowieka, poznania jej w sposób odpowiedni oraz przylgnięcia do niej. To z kolei zakłada, że wszyscy powinni

SZanować sumienie każdego człowieka

I nie usiłować narzucać nikomu swojej własnej „prawdy”…

Co nie narusza prawa do wyznawania jej bez pogardzania z tego powodu nikim, kto myśli odmiennie. Prawda nie zwycięża inaczej, jak tylko własną mocą. Odmawianie osobie pełnej wolności sumienia, a zwłaszcza wolności szukania prawdy lub podejmowanie prób narzucenia pewnego szczególnego sposobu rozumienia prawdy, sprzeciwia się jej najbardziej podstawowemu prawu. Wywołuje to również zaostrzenie się sprzeczności i napięć, które mogą doprowadzić do powstania trudnych i wrogich stosunków wewnątrz społeczeństwa, a nawet do otwartego konfliktu. Ostatecznie zatem na płaszczyźnie sumienia można postawić i najskuteczniej rozwiązać problem zapewnienia stałego i trwałego pokoju.”

Orędzie Jana Pawła II na XXIV Światowy Dzień Pokoju

„Czasem ludzkie istnienie wydaje się za krótkie dla miłości. Kiedy indziej jest jednak odwrotnie: miłość ludzka wydaje się za krótka w stosunku do istnienia – a może raczej za płytka. W każdym razie każdy ma do dyspozycji jakieś istnienie i jakąś miłość – jak z tego uczynić sensowny całokształt?”

Karol Wojtyła „Przed sklepem jubilera”