Jeśli grudniowa sobota, to spotkanie w staszicowskim KRAMIE Z POEZJĄ (…i tak od 23 lat!)

NewsyMożliwość komentowania Jeśli grudniowa sobota, to spotkanie w staszicowskim KRAMIE Z POEZJĄ (…i tak od 23 lat!) została wyłączona

… i znów w Liceum STASZICA – jak czynimy od końca XX wieku (!) – otworzyliśmy KRAM Z POEZJĄ dla uczniów szkół podstawowych.

Tegoroczny KRAM Z POEZJĄ, a była to kilkugodzinna sesja w sobotnie przedpołudnie 11 grudnia 2021, skupiliśmy wokół przewodniego zagadnienia:

„TERAZ SPOTYKA SIĘ Z ZAWSZE… – UNIWERSALNE MOTYWY”.

Grupa uczestników z różnych szkół podstawowych i różnych miast wzięła udział w wykładzie, prezentacji, dyskusji i stanęła w konkursowe szranki. Punktem wyjścia były wiersze poetów: Jana Kochanowskiego i Jerzego Lieberta, Bolesława Leśmiana i Juliana Tuwima oraz poetki Wisławy Szymborskiej (uhonorowanej Nagrodą Nobla równo ćwierć wieku temu…).

Żałujemy jedynie, że nie wszyscy uczniowie z zadeklarowanym udziałem w KRAMIE Z POEZJĄ mogli przybyć na nasze sobotnie spotkanie, lecz to nieobecności losowe i usprawiedliwione – choroby, kwarantanna z powodu covid (taki to wciąż mamy czas…).

XXIII edycja staszicowskiego przedsięwzięcia składała się z warsztatów literackich i z części pisemnej: Wojewódzki Konkurs Polonistyczny im. Prof. Jerzego Krama (dla uczniów SP). Ważne, że znów mogliśmy spotkać się… w realu? i oczywiście, z zachowaniem wszystkich wskazań sanitarnych okresu pandemicznego (w ubiegłym roku KRAM Z POEZJĄ odbywał się wyjątkowo – z powodu lockdownu i zdalnej edukacji – w zmodyfikowanej wersji online).

11 grudnia – pod kierunkiem niżej podpisanych organizatorek-polonistek Liceum STASZICA uczniowie z klas 8 i 7:

= zastanawiali się nad „fraszkami” życia i odczytywali w tekście literackim kod „szczęścia”, przeciwstawiony „nienawiści”,

== dostrzegali poetycką refleksję o czasie teraźniejszym i o czasie nieskończonym,

=== z zaciekawieniem wgłębiali się w językową strukturę wierszy i zauważali, że analiza gramatycznej formy słów staje się kluczem do interpretacji utworów, tak jak w subtelnym dziele Jerzego Lieberta „(inc.) Uczę się ciebie człowieku…”,

==== oryginalnie dedukowali, dochodząc do własnego odkrycia literaturoznawczego, iż w poezji i kulturze istnieją nie tylko powracające motywy wspólne, ale i pojawiają się, kreowane przez artystów, toposy odwrócone,

===== zapoznali się z ze zjawiskiem wędrujących symboli sztuki (lutnia – znak poety i talentu; miododajna i ochraniająca lipa – jako wyraz weny twórczej) w tekstach z wielu stuleci – od mistrza Jana Czarnolasu z XVI w. do poetów współczesnych…

Przy słodkim „małe-co-nieco”, podczas pauzy w zajęciach warsztatowych, uczniowie zwiedzali budynek Liceum STASZICA, m.in. „noblowskie” pracownie polonistyczne, bibliotekę (pod patronatem najmłodszej polskiej noblistki – Olgi Tokarczuk), pięknie zaprojektowany i zrewitalizowany pasaż z przyległościami na dolnym parterze…

Potem w części konkursowej uczestnicy pisali własną interpretację wybranego wiersza: Wisławy Szymborskiej „Mała dziewczynka ściąga obrus” albo Juliana Tuwima „Zapach szczęścia”. Wyniki XXIII Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego KRAM Z POEZJĄ zostaną ogłoszone w styczniu 2022 roku.

Dziękujemy za tegoroczne spotkanie warsztatowo-konkursowe.
Zapraszamy za rok o tej samej porze – na XXIV edycję!

Organizatorki XXIII KRAMU Z POEZJĄ:
Barbara Strączek i Agnieszka Charuza-Siechowska

 

Serdecznie zapraszamy do przeglądania galerii z wydarzenia.