Klasa 2c odwiedziła American Corner ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania Klasa 2c odwiedziła American Corner ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

W poniedziałek klasa IIc udała się na warsztaty do American Corner w Katowicach. Na początku uczniowiezostali zapoznani z egzaminami, które należy zdać, aby rozpocząć studia w Stanach Zjednoczonych. Zostały one przedstawione w szczegółowy, ale również interesujący i kreatywny sposób. Następnie na drugoklasistów czekała prezentacja multimedialna dotycząca edukacji w Ameryce. W trakcie jej wyświetlania omówiono koszty studiowania na amerykańskich uniwersytetach oraz programy takie jak Flex – polegające na długoterminowej wymianie do Stanów. Uwagę uczniów najbardziej przykuł temat Camp America. Ochotnicy udający się na ten obóz pracują 9 tygodni (niekiedy nawet krócej), następnie otrzymują wypłatę i rozpoczynajązwiedzanie Ameryki. Niektórym z zainteresowanych program wydawał się zbyt idealny i szukali „haczyków”, ale okazało się, że nie ma się czego obawiać. Program ten jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat, a więc nasi uczniowie będą musieli jeszcze chwile poczekać.

Co więcej instytucja American Corner systematycznie organizuje ciekawe wydarzenia. Jednym z nich jest nadchodzące spotkanie z głównym trenerem Rawa Katowice – najlepszej drużyny futbolu amerykańskiego na Śląsku. Odbędzie się ono już 7 grudnia i będzie pełne niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy!

 

 

On Monday, class IIc went to a workshop at the American Corner in Katowice. At the beginning, the students were introduced to the examinations that must be passed in order to study in the United States. These were presented in a detailed, but also interesting and creative way. Next, a multimedia presentation about education in America awaited the second-graders. During its display, the cost of studying at American universities was discussed, as well as programmessuch as Flex – which involves a long-term exchange to the US. What caught the students’ attention most was the topic of Camp America. Volunteers going to this camp work for nine weeks (sometimes even less), then get paid and start exploring America. To some of those interested, the programme seemed too ideal and they were looking for ‚hooks’, but it turned out that there was nothing to fear. The programme is designed for people over the age of 18, so our students will still have to wait a while.

What’s more, the American Corner institution frequentlyorganises interesting events. One of them is an upcoming meeting with the head coach of Rawa Katowice – the best American football team in Silesia. It will take place on 7 December and will be full of unforgettable impressions. Comeand join us!

Maksymilian Flak 2c