KLASA 2E NA 7 KATOWICKIM FESTIWALU NAUKI (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania KLASA 2E NA 7 KATOWICKIM FESTIWALU NAUKI (+ENG. Version) została wyłączona

W dniu 11 grudnia Staszicacy po raz kolejny mieli okazję, by rozwijać swe pasje i poszerzać horyzonty wiedzy. Klasa IIe (matematyczno-fizyczna) miała możliwość uczestnictwa w 7. Śląskim Festiwalu Nauki w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Podczas tego wydarzenia uczniowie wzięli udział w wybranych przez siebie wykładach oraz mieli okazję spotkać się zeznanymi popularyzatorami nauki.

Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z dr Tomaszem Rożkiem, fizykiem i krzewicielem wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Podczas tego wykładu naświetlone zostało zagadnienie niezwykłej wagi czynniki wpływające na naszą przyszłość.

Drugoklasiści nie ograniczyli się jednakże do zgłębiania nauk ścisłych, brali także udział w wykładach z zakresu m.in. nauk humanistyczno-społecznych. Zapoznać się mogli choćby z zagadnieniem pochodzenia postprawdy oraz mieli możliwość prześledzenia historycznego rozwoju angielszczyzny, poznając przy tym podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa.

To był bardzo udany dzień, pełen ciekawych doświadczeń i wrażeń, które zostaną z nami na długo. Dziękujemy za zorganizowanie wyjazdu i opiekę Pani Profesor Roksanie Rzyckiej – Korzec oraz naszej wychowawczyni Pani Profesor Dorocie Marynowskiej.

                                                                                        W imieniu klasy 2E Tymon i Maciek

 

_____

On Monday (December 11th), the Staszic students once again had the opportunity to develop their passions and expand their knowledge. Class IIe (mathematics and physics) had the chance to participate in the 7th Silesian Science Festival at the International Congress Centre in Katowice. During this event, students took part in lectures of theirchoice and had the opportunity to meet well-known science celebrities.

Particularly noteworthy is the meeting with Dr. Tomasz Rożek, a physicist and promoter of knowledge in the range of exact sciences. During this lecture, he was describing an issue of importance – the impact we have on our future.

Second-graders, however, did not limit themselves only to science. They also took part in lectures on humanities and social sciences. Theybecame acquainted with the issue of the origin of post-truth and learnedabout the historical development of the English language while learning the basic concepts of linguistics.