KLASY 2B oraz 2D na wystawie Body Worlds (+ ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania KLASY 2B oraz 2D na wystawie Body Worlds (+ ENG. VERSION) została wyłączona

W dniu 9 listopada br. klasy 2b oraz 2d pod opieką prof. Roksany Rzyckiej-Korzec, prof. Agaty Kaczyńskiej oraz prof. Dariusza Kantora miały okazję zwiedzić najliczniej odwiedzaną wystawę anatomiczną świata o tematyce: „Body Worlds – the cycle of life”. Autorem tej niezwykłej wystawy jest dr Gunther von Hagens – niemiecki lekarz, patomorfolog i anatom, a także twórca plastynacji. Dr von Hagnes studiował medycynę na Uniwersytecie w Jenie, a następnie w Lubece, doktorat ukończył na Uniwersytecie w Heidelbergu na specjalnościach anestezjologia i medycyna ratunkowa. Długoletnią pracę naukową związał z Instytutem Anatomii i Patologii na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 1977 opracował  innowacyjną metodę preparowania ludzkich zwłok – plastynację, w związku z czym w 1993 powołał do istnienia własny Instytut Plastynacji. Podczas zwiedzania wystawy uczniowie naszej szkoły zapoznali się ze szczegółowymi zmianami fizjologicznymi zachodzącymi w ludzkim ciele od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, a następnie starość. Różnorodność preparatów prezentowana na wystawie podnosi w znaczący sposób wartość edukacyjną i pozwala przenieść wiedzę podręcznikową na „solidną” praktykę. Obserwatorzy wystawy – nasi uczniowie mieli okazję porównać zdrowe i chore narządy oraz uzmysłowić sobie, jak ważny jest zdrowy styl życia i szacunek dla naszego ciała, co bezpośrednio przenosi się na kształt i układ wszystkich naszych narządów. Wystawa Body World zasługuje na szczególną uwagę, doceniło ją również stowarzyszenie ASTC Association of Science and Technology Centres, które uhonorowało dr. von Hagensa nagrodą za całokształt stworzonego projektu, który do dzisiaj podziwia cały świat.

 


 

On November 9 this year, classes 2b and 2d accompanied by prof. Roksana Rzycka – Korzec, prof. Agata Kaczyńska and prof. Dariusz Kantor had the opportunity to see the most frequently visited anatomical exhibition in the world entitled: „Body Worlds – the cycle of life”. The author of this extraordinary exhibition is Dr. Gunther von Hagens – a German physician, pathologist and anatomist, as well as the creator of plastination. Dr. von Hagnes studied medicine at the University of Jena and then in Lübeck, completing his doctorate at the University of Heidelberg with exams in anesthesiology and emergency medicine. In 1977, he came up with an innovative solution for the preparation of human cadavers – plastination, and in 1993, after he founded his own Plastination Institute. While browsing the exhibitions, students of our schools became acquainted with detailed physiognomic data transmitted in the human body from conception, through infancy, childhood, maturity and then old age. The variety of preparations presented at the exhibition increases the educational value and answers the questions contained in the textbook on „solid” practice. The students had the opportunity to see healthy and sick organs and become aware of how crucial a healthy lifestyle is to our bodies. The Body World exhibition was distinguished and appreciated by the ASTC Association of Science and Technology Centers, which honored Dr. von Hagens with an award for the overall achievement of the approved project, which to this day has been admired all over the world.