KLASY II W MEDIATECE (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania KLASY II W MEDIATECE (+ENG. VERSION) została wyłączona

W dniach 13.11-17.11. 2023 r. wszyscy uczniowie klas II naszego liceum odwiedzili mieszczącą się w centrum Sosnowca Zagłębiowską MEDIATEKĘ. Celem wyjść drugoklasistów był udział w warsztatach „AKADEMICKA UCZCIWOŚĆ: źródła informacji, bibliografia i przypisy”. A wszystko to w ramach współpracy IV LO z Miejską Biblioteką Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego zawartą w ubiegłym roku szkolnym. Jednym z komponentów akademickiej uczciwości jest umiejętność sporządzania przypisów
i bibliografii. Nasza wiedza na ten temat została znacznie wzbogacona dzięki interesującemu wykładowi i zajęciom praktycznym prowadzonym przez Panią Anetę Śnieg.

Wizyta w MEDIATECE uświadomiła nam wszystkim, że jest ona niezwykle aktywnym centrum kulturalnym. To miejsce, które zapewnia mieszkańcom Sosnowca i okolicy bezpłatny dostęp do bogatych zbiorów: książek, audiobooków, e-booków, gier, płyt, itp. Użytkownicy MEDIATEKI mogą wziąć udział w spotkaniach autorskich, projekcjach filmowych, koncertach, wystawach i warsztatach. Jesteśmy przekonani, że będziemy częstymi gośćmi MEDIATEKI, do czego zostaliśmy zachęceni w czasie zajęć i spaceru po tym bardzo ciekawym miejscu!

 

 


Between  13.11-17.11. 2023, all students of the second grades of our high school visited
the Zagłębie Media Library, located in the center of Sosnowiec. The purpose of the second-graders’ trip was to participate in the workshop called „Academic Integrity: sources
of information, bibliography and footnotes”. And all this within the framework of cooperation between the IV LO and the Gustaw Daniłowski Municipal Public Library introduced last school year. One of the components of academic honesty is the ability to make footnotes and bibliography. Our knowledge on this subject was significantly enriched thanks to
an interesting lecture and practical classes conducted by Ms. Aneta Śnieg. The visit to the Media Library made us realize that it is an extremely active cultural center. It is a place that provides the residents of Sosnowiec and the surrounding area with free access to a rich collection of books, audiobooks, e-books, games, records, etc. The Zagłębie Media Library users can take part in author meetings, screenings, concerts, exhibitions and workshops.
We are confident that we will be frequent visitors to the Media Library, which we were successfully motivated to do by the staff of this library during classes and a „walk” through this interesting place.

Błażej Galus 3D