„KRAM Z POEZJĄ” /edycja online/ — XXII WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY IM. PROF. JERZEGO KRAMA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NewsyMożliwość komentowania „KRAM Z POEZJĄ” /edycja online/ — XXII WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY IM. PROF. JERZEGO KRAMA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH została wyłączona

Przedsięwzięcie, organizowane przez IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu, zaistniało jeszcze w XX w. i wtedy było adresowane do uczniów najstarszej klasy ówczesnej szkoły podstawowej, a po dokonanej reformie systemu edukacyjnego – do gimnazjalistów.
Obecnie kierujemy ofertę do uczniów i nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych Sosnowca i miast ościennych.
Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów, siódmoklasistów na KONKURS imienia legendarnego polonisty – Profesora Jerzego Krama.

Tegoroczna edycja XXII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO „KRAM Z POEZJĄ” ma zmienioną formułę, co jest pochodną niełatwych okoliczności oraz obostrzeń, wśród których przyszło nam żyć i pracować w czasie zagrożenia pandemią.

XXII EDYCJA KONKURSU „KRAM Z POEZJĄ” [ONLINE] Z TEMATEM PRZEWODNIM:
„OBYCZAJE I POSTAWY CZŁOWIEKA ZAPISANE W TEKSTACH KULTURY”.

Tym razem formuła konkursowa online będzie zbliżona do konwencji arkusza egzaminu ósmoklasisty – pojawi się sekwencja zadań otwartych i zamkniętych odnośnie tekstów literackich, ikonicznych, które są załączane do poleceń.

Realizujemy ideę czytania interpretującego i kultury słowa, zwracając uwagę na umiejętności uczestników konkursu – przede wszystkim na rozumny odbiór tekstu oraz sprawność w posługiwaniu się polszczyzną; będą też zadania z zakresu praktyki językowej.

KONKURS ONLINE ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 5 XII 2020, OD 9:00 DO 10:30 .

== REGULAMIN KONKURSU ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ.
== DEKLARACJE UDZIAŁU W KONKURSIE – NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 XII 2020.
== KAŻDY SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ CO NAJWYŻEJ 10 UCZESTNIKÓW. WARUNKI ZGŁOSZEŃ W REGULAMINIE.
== ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: kramzpoezja@gmail.com

Z A P R A S Z A M Y !

ORGANIZATORZY:
Barbara Strączek i Michał Orczyk

Kontakt z organizatorami: email: kramzpoezja@gmail.com

REGULAMIN: „KRAM Z POEZJĄ” /edycja online/
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS POLONISTYCZNY IM. PROF. JERZEGO KRAMA

1. Konkurs organizowany jest przez IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu i ma za zadanie propagowanie idei czytania literatury i kultury, a także podtrzymywanie pamięci o legendarnym sosnowieckim poloniście – Profesorze Jerzym Kramie.

2. Zaproszenie do udziału w zmaganiach kierowane jest do uczniów najstarszych klas szkoły niższego szczebla edukacyjnego, czyli do uczniów klasy 8 i klasy 7 szkół podstawowych Sosnowca i z miast ościennych.

3. WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA [w terminie – nie później niż 2 XII 2020]
a) W temacie e-mail ze zgłoszeniem uczestnictwa: XXII KRAM Z POEZJĄ.
b) Prosimy o podanie informacji w zgłoszeniu uczestnika:
== UCZEŃ – IMIĘ I NAZWISKO, KLASA; E-MAIL; TELEFON
== NAUCZYCIEL POLONISTA – IMIĘ I NAZWISKO; E-MAIL; TELEFON
== ADRES I NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
c) UWAGA! Na skrzynki e-mail uczniów – 3 XII 2020 – zostanie przesłana korespondencja, sprawdzająca poprawność podanych adresów poczty elektronicznej. WAŻNE: prosimy uczniów o odpisanie na wiadomości tego samego dnia.

4. FORMUŁA KONKURSU ONLINE
a) Konkurs polega na rozwiązaniu zadań arkusza (formularza Google) w czasie rzeczywistym: 5 XII 2020 / 9:00 – 10:30 [czas realizacji: 90 minut].
b) W dniu konkursu, 5 XII, na zweryfikowany adres e-mail ucznia – o godzinie 9:00 – zostanie przesłane zaproszenie do wypełnienia arkusza konkursowego (formularza Google).
Po zakończeniu pracy uczestnik odsyła rozwiązany arkusz przez kliknięcie przycisku: WYŚLIJ.
c) Po upływie wskazanego powyżej czasu realizacji pracy z formularzem Google – możliwość przesyłania odpowiedzi zostanie zablokowana. Zalecamy, aby uczeń przed wysłaniem wypełnionego formularza skopiował własne odpowiedzi na dysk swojego komputera; pomoże to odtworzyć je w przypadku kłopotów technicznych.
d) Uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie – zasada fair play. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

5. Organizatorzy powołują jury.

6. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

7. Informacje o KRAMIE Z POEZJĄ są publikowane na oficjalnej stronie liceum.

8. Rozstrzygnięcie obecnej edycji konkursu w styczniu 2021. O laureatach – szkoły zwycięzców zostaną również poinformowane drogą elektroniczną.

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków, w tym ze zobowiązaniem do samodzielności pracy uczestnika [klauzula fair play] oraz z wyrażeniem zgody przez uczestników i opiekunów na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji XXII „KRAMU Z POEZJĄ”.

10. Administratorem Państwa danych osobowych będzie IV LO im. S. Staszica z Oddziałami Dwujęzycznymi, 41-206 Sosnowiec, pl. Waldemara Zillingera 1.

© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress