Lekcja z kalkulatorami graficznymi (+ENG. Version)

NewsyMożliwość komentowania Lekcja z kalkulatorami graficznymi (+ENG. Version) została wyłączona

W czwartek 25 stycznia w naszej klasie odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez Pana Profesora Grzegorza Bartosza; używaliśmy kalkulatorów Casio FX-CG50, na których można rysować wykresy, obliczać raty kredytu i pisać programy w Pythonie. Pracowaliśmy na wykresach funkcji kwadratowych, które najpierw rysowaliśmy a potem z pomocą kalkulatora odczytywaliśmy miejsca zerowe, wartości minimalne i maksymalne.

Kalkulatory znacznie ułatwiły nam pracę i nauczyły nas kilku nowych rzeczy, takich jak obliczanie pola wspólnego dla obu funkcji.

Jako że nasza klasa jest klasą biologiczno-chemiczną, szczególnie zainteresowała nas funkcja układu okresowego, w którym można zmieniać masy pierwiastków.

Jeśli ktoś chciałby wypróbować taki kalkulator – oczywiście może! Na oficjalnej stronie Casio znajduje się zakładka, w której za darmo przez 90 dni można korzystać z danego modelu kalkulatora.

Mam nadzieję, że takie lekcje będą prowadzone częściej!

————-

On Thursday 25 January, our class had an open lesson hosted by Professor Grzegorz Bartosz; we used Casio FX-CG50 graphing calculators with which we could draw graphs, calculate loan installments and write programmes in Python. We worked on graphs of quadratic functions which we first drew and then, with the help of the calculator, read off the zero places, minimum and maximum values.

The calculators made our work much easier and taught us some new things such as calculating the area common to both functions.

As our class is a biology and chemistry class, we were particularly interested in the function
of the periodic table in which the masses of the elements can be changed.

If anyone would like to try out such a calculator, of course they can! On Casio’s official website, there is a tab where you can use the calculator app for 90 days for free.

I hope that such lessons will be conducted more often!