MARTA BIŃKOWSKA – LICEALISTKA I STUDENTKA UNIWERSYTETU MŁODYCH NAUKOWCÓW – UCZESTNICZKĄ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ!

NewsyMożliwość komentowania MARTA BIŃKOWSKA – LICEALISTKA I STUDENTKA UNIWERSYTETU MŁODYCH NAUKOWCÓW – UCZESTNICZKĄ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ! została wyłączona

Marta Bińkowska z Klasy 2c (o profilu medialno-prawnym) – jako jedna z ośmiu staszicowskich ‘studentek’, które się zakwalifikowały do projektu UMN / UŚ, działa pod kierunkiem tutura, którym jest nauczyciel akademicki.

Przygoda intelektualna, jaką jest udział w projekcie Uniwersytetu Młodych Naukowców pod auspicjami Uniwersytetu Śląskiego, daje przedsmak akademickiej pracy badawczej oraz umożliwia realizację takich zadań, o których inni mogą pomarzyć.

Praca studentki UMN jest tak samo wymagająca, jak i fascynująca: potrzebne zaangażowanie, wkład czasu, konsekwencja i dociekliwość, a jednocześnie takie działanie wciąga… A gdy efekty mają znaczenie poznawcze na wysokim poziomie i zostają przedstawione na forum specjalistów oraz zyskują merytoryczną aprobatę – „chapeau bas!” lub ujmując rzecz w idiomie rodzimym: „klękajcie narody”.

… a to wszystko stało się udziałem staszicanki, uczennicy klasy drugiej liceum czteroletniego – Marty Bińkowskiej, która przedstawiła referat-prezentację naukową w przestrzeni wirtualnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja organizowana była przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”.

Oddajmy głos Marcie, która referuje wydarzenie w trybie kronikarskiej noty:

„12 maja 2021 wzięłam udział, jako najmłodsza uczestniczka, w IX Międzynarodowej Konferencji Magistrantów. Podczas konferencji fragmenty prac badawczych (magisteria) przedstawiali studenci finalnych semestrów Uniwersytetu Śląskiego.

Dzięki projektowi Uniwersytet Młodych Naukowców i tutorkom – naukowczyniom UŚ: doktor Monice Gawlak i doktor Agnieszce Tambor – mogłam wziąć udział w tym międzynarodowym forum badawczym i przedstawiłam swój referat w sekcji II: Literatura.

Moja praca ma tytuł: „Wizerunek kultury afrykańskiej w polskiej literaturze – Henryk Sienkiewicz, Wojciech Tochman oraz Ryszard Kapuściński”. Podczas wystąpienia przedstawiałam obraz kultury afrykańskiej na przykładzie książek: powieści podróżniczo-przygodowej Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” (I wyd. 1910/11), reporterskiej relacji Tochmana o konsekwencjach ludobójstwa w Rwandzie 1994 roku „Dzisiaj narysujemy śmierć” (I wyd. 2010) oraz zbioru reportaży Kapuścińskiego, pisanych w latach „Heban” (I wyd. 1998). W prezentacji zagadnienia porównałam także wskazane dzieła pod względem genologicznym (gatunkowość tekstów), kontekstu historycznoliterackiego (okresy, w których autorzy tworzyli) oraz kluczowych aspektów, na których twórcy skupili się w tekście najbardziej. To było niezwykle cenne doświadczenie i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w konferencji.”

Gratulujemy Marcie sukcesów i radości studiowania oraz z niecierpliwością czekamy na kolejne relacje z naukowych dokonań!