MATURA PRÓBNA

NewsyMożliwość komentowania MATURA PRÓBNA została wyłączona

Informujemy, że szkoła organizuje próbny egzamin maturalny na poziomie podstawowym w terminie
od 03.03.2021 do 05.03.2021 w formie online

język polski – 03.03.2021 r., g. 9.00
matematyka – 04.03.2021 r., g. 9.00
język angielski – 05.03.2021 r., g. 9.00

Próbne egzaminy na poziomie rozszerzonym będą odbywały się według harmonogramu (w trybie stacjonarnym lub online). Dokładne informacje będą przekazane przez nauczycieli uczących w danych oddziałach/grupach rozszerzeniowych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Przypominamy, że wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny, w tym dezynfekcja dłoni, zachowanie bezpiecznego dystansu i zasłanianie nosa i ust w częściach wspólnych. Na terenie placówki może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji i nie pozostająca w kwarantannie domowej.

Uczniowie zobowiązani są do:
– posiadania dowodu osobistego lub, w przypadku jego braku, paszportu;
– niezwłocznego przejścia z szatni do wyznaczonych w harmonogramie sal, a po egzaminie – opuszczenia terenu szkoły.

Uczestniczący w testach mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów (w tym długopisu z czarnym atramentem, na teście z matematyki – kalkulatora, linijki, cyrkla).

Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w maturze próbnej w trybie stacjonarnym zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie