Nasz absolwent przyjął święcenia kapłańskie!

NewsyMożliwość komentowania Nasz absolwent przyjął święcenia kapłańskie! została wyłączona

22 maja, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dwóch diakonów z naszej diecezji, m.in. absolwent naszego liceum – Tomasz Jaskuła, otrzymali z rąk ks. bpa Grzegorza Kaszaka święcenia kapłańskie w stopniu prezbitera.

Dokładnie rok temu o tej samej porze, jako kleryk, nasz absolwent, przyjął z rąk księdza biskupa święcenia diakonatu. Należy do grona absolwentów rocznika 2009. Jako ciekawostkę można przypomnieć, że w historii naszego Liceum, od momentu powstania, naliczyć można około 20 kapłanów – absolwentów! Większość z nich, oprócz seminarium, ukończyła również inne studia.

Zaraz po maturze Tomasz Jaskuła podjął studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej, które ukończył z tytułem magistra już w czasie formacji seminaryjnej. Jest także pierwszym kapłanem ze wspólnoty parafialnej p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu. Właśnie w tym kościele 23 maja ks. Tomasz Jaskuła odprawił swoją pierwszą prymicyjną Mszę Świętą. „Eucharystię sprawował wśród ludzi, którzy towarzyszyli mu na drodze: rodziców, którzy troszczyli się o niego i zanieśli go do chrztu, rodziny, znajomych i przyjaciół, z którymi i wśród których dorastał i rozwijał swoje powołanie”. Trzeba zaznaczyć, że nasz absolwent wzrastał duchowo w Ruchu Światło-Życie, którego założycielem i ojcem duchowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

„Tak, jak św. Józef dokonał rzeczy, wydawałoby się, niemożliwych, tak i wy będziecie dokonywać takich rzeczy. Tylko ufajcie Panu Bogu. Czyli bądźcie wierzącymi kapłanami – powiedział bp Grzegorz Kaszak w homilii podczas święceń prezbiteratu. Przejdziecie do historii jako ci, którzy zostali wyświęceni w roku jubileuszowym św. Józefa. On, jak powiedział papież Benedykt XVI, „był wielkim realistą” i podaje przykład: do niego Pan Bóg przemawia we śnie. I on potrafił odróżnić to, co jest snem, i co jest rzeczywistością, Słowem Bożym. Dzisiaj nam potrzeba takiego rozeznania – dodał biskup sosnowiecki.

Po homilii nastąpiły obrzędy święceń: śpiew litanii do Wszystkich Świętych, namaszczenie krzyżmem oznaczającym Chrystusa i udział w Jego służbie. Nowo wyświęceni otrzymali także patenę z chlebem i kielich z winem oznaczające, że Eucharystia ma być źródłem i szczytem ich życia i duchowości.

Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego, podczas swojej pierwszej prymicyjnej Mszy św. ksiądz Tomasz udzielił wszystkim obecnym w świątyni błogosławieństwa papieskiego oraz błogosławieństwa prymicyjnego przez nałożenie rąk.

Życzymy „naszemu księdzu”, by podążając drogą kapłańskiego powołania, niósł bliźnim, zwłaszcza w tych trudnych czasach, niezachwianą Wiarę, Miłość i Nadzieję. Dużo siły i wytrwałości na nowej drodze życia!