Nasze sukcesy z historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o prawie.

NewsyMożliwość komentowania Nasze sukcesy z historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o prawie. została wyłączona

Zakończyły się pierwsze etapy olimpiad i konkursów przedmiotowych z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o prawie. Ze względu na pandemię odbywały się one na innych zasadach i w innych terminach niż w latach poprzednich.

Oczywiście brali w nich uczniowie naszej szkoły. Do drugiego etapu przeszli: Jakub Lasota (Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie), Zuzanna Karcz (Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Konkurs Wiedzy o Politologii, Konkurs „Od mundurka do Togi”), Oliwia Wiązek (Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym), Oliwia Oracz (Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym), Kacper Bronikowski (Olimpiada Historyczna), Filip Kowalski (Olimpiada Historyczna), Maksymilian Szarek (Olimpiada Historyczna), Kacper Gojny (Olimpiada Wiedzy Historycznej), Mateusz Kaszuba (Olimpiada Wiedzy Historycznej), Jagoda Telus (Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia), Aleksandra Skwiot (Konkurs Wiedzy o Politologii), Bartłomiej Wiorek (Konkurs Wiedzy o Politologii), Martyna Bąchorek (Olimpiada Zwolnieni z teorii).

Życzymy dalszych sukcesów.