Nasze uczennice w szkolnych eliminacjach XXXIII OTK

NewsyMożliwość komentowania Nasze uczennice w szkolnych eliminacjach XXXIII OTK została wyłączona

Diecezja Pelplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

„Celami ogólnymi Olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości.

  1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęćmiłość Bożaobjawienie, wcielenie, Słowo Boże, sakramentalność słowa Bożego; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu nauczania Kościoła o Bożej miłości, poznanie historii pelplińskiego egzemplarza Biblii
  2. W zakresie rozwijania umiejętności: wyjaśnianie istoty miłości Bożej przedstawionej w Starym i Nowym Testamencie; wyjaśnianie istoty Pisma Świętego jako słowa Boga; wyjaśnianie w czym przejawia się miłość Boga do człowieka.
  3. W zakresie formacji osobowej: uświadomienie wagi regularnego czytania i słuchania słowa Bożego; rozwijanie doświadczenia Bożej miłości we wspólnocie Kościoła; odkrywanie Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie; pielęgnowanie i rozwijanie postawy miłości względem Boga i drugiego człowieka”.

Z naszej Staszicowskiej społeczności do Olimpiady zgłosiły się dwie osoby z klasy III c – Ania Kutek oraz z klasy II b – Weronika Pluskota.

Obie pasjonatki teologii (nauki o Bogu, jak wiadomo), z wynikiem celującym i bardzo dobrym,  zakwalifikowały się do kolejnego, diecezjalnego etapu, który odbędzie się 12 stycznia 2023roku.