Naukowe inspiracje – również w wakacje” cz. II

NewsyMożliwość komentowania Naukowe inspiracje – również w wakacje” cz. II została wyłączona

Patrycja Madej uczennica klasy pierwszej matematycznej została w roku szkolnym 2019/20 stypendystą projektu „Śląskie – Inwestujemy w talenty”. Patronatem projektu jest Samorząd Województwa Śląskiego, a realizowany jest przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.
Patrycja w ramach projektu rozwijała swoją wiedzę i umiejętności w zakresie geografii i języka angielskiego. Publikujemy część jej prac – te, które inspirowane były jej wakacyjnymi doświadczeniami.

 Nauka geografii poprzez podróżowanie

Relacje człowiek – środowisko naturalne

Różnice między krajami Wielkiej Brytanii

Łamanie bariery językowej