Od lokalnej do globalnej solidarności

NewsyMożliwość komentowania Od lokalnej do globalnej solidarności została wyłączona

Dnia 27.11.2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec odbyła się konferencja  zatytułowana ,, Od lokalnej do globalnej solidarności” dotycząca jednej z podstawowych wartości europejskich, mianowicie solidarności, która razem z tolerancją i pokojem stanowią główne pole działania projektu ,,CItipart”. Uczestniczą w nim trzy sosnowieckie licea, II LO im. Emilii Plater, IV LO im. Stanisława Staszica oraz VI LO im. Janusza Korczaka.

Pierwszą część debaty stanowiło wyjaśnienie głównych założeń projektu, dokonana przez liderów: N. Supernak (VI LO), N. Lewoniuk (II LO) i J. Antosiewicza (IV LO).  Po krótkiej prezentacji multimedialnej do głosu zostali dopuszczeni eksperci:

dr Halina Sobańska – prezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety.

p. Alicja Kowalska – prezes Stowarzyszenia Civitas

Prof. Marek Barański – Uniwersytet Śląski

dr Dorota Pudzianowska – Helsińska Fundacja Praw Człowieka

p. Tadeusz Szczepaniak – Polska Akcja Humanitarna

Przedstawili oni tak teoretyczne, jak i praktyczne znaczenie wartości jaką jest solidarność we współczesnym świecie.

Po wystąpieniu ekspertów miała miejsce debata oksfordzka, której teza brzmiała ,,Młodzież jest solidarna”. Stronę propozycji reprezentowali :  Wojciech Jaworski (II LO), Jakub Antosiewicz (IV LO) i Patryk Malinowski (VI LO), zaś stronę opozycji: Wojciech Wydmański (II LO),Michał Graca (IV LO) oraz Michał Polak (VI LO). Po emocjonujących wystąpieniach uczestników debaty eksperci orzekli, że zwyciężyła strona opozycji.  Wyróżnili także najlepszych mówców, którymi zostali Michał Graca (IV LO) oraz  Jakub Antosiewicz (IV LO).

 

Zapraszamy do przeglądania galerii zdjęć z debaty.