Odcinek 3 – IB DP in Staszic School… Episode !

NewsyMożliwość komentowania Odcinek 3 – IB DP in Staszic School… Episode ! została wyłączona

CO TO JEST CAS ?

CAS to przedmiot programu Matury Międzynarodowej, który obejmuje ucznia w sposób holistyczny. Stawia nie tyle na rozwój wiedzy akademickiej, co na kształtowanie osobowości młodego człowieka, poszukiwanie i rozwijanie talentów artystycznych, wspiera aktywność fizyczną i prozdrowotną oraz ukierunkowuje na potrzeby innych poprzez angażowanie się w działania wolontaryjne. Uczy refleksji i samoświadomości, a także wzmacnia integrację społeczną poprzez obowiązkowe uczestnictwo w autorskim projekcie zespołowym.
Oto jak rozszyfrować należy ten ‚enigmatyczny’ 🙂 skrót:

C = Creativity / Kreatywność
A = Activity / Działanie
S = Service / Służba

CAS to podróż do rozwoju osobowości, do odkrywania własnego „ja.”

WHAT IS CAS?
CAS is an obligatory subject in IB DP which approaches a student in a holistic way. Its focus is not the academic knowledge itself but rather the development of a young person’s personality, their artistic talents, pro-health physical activity and social integrity by means of an obligatory team project. C stands for Creativity, A for Activity and S for Service. CAS is meant to be a journey to self-discovery that develops personality and drives personal growth.

 

 • developing self-awareness and a sense of identityCAS provides opportunities for students to to think about their own values and actions, to understand their place in the world and to shape their identity

  CAS doskonale wpisuje się w cele programu IB DP, ponieważ przyczynia się do rozwoju samoświadomości i poczucia tożsamości; daje możliwość, by przyjrzeć się systemowi swoich wartości i działań, by zrozumieć swe miejsce w świecie i formować tożsamość.

 •  fostering and nurturing international-mindednessCAS encourages an exploration of issues of global significance allowing students to examine links between the local and the global, thus developing responsible global citizens

  CAS wspiera poczucie przynależności globalnej i myślenie o charakterze międzynarodowym. Wychowuje odpowiedzialnych obywateli dla całego świata: uczniowie działając lokalnie i analizując wagę swych przedsięwzięć przyczyniają się do krzewienia dobra na szerszą skalę.

 • complementing a challenging academic programme in a holistic wayCAS provides opportunities for self-determination, collaboration, accomplishment and enjoyment

  CAS jest uzupełnieniem programu akademickiego Matury Międzynarodowej stwarzając możliwość do samookreślenia, współpracy, zdobywania osiągnięć i radości z tworzenia i działania.

 

 • In CAS IB students will automatically be involved in ethical considerations and decision-makingThe IB mission statement seeks to develop „caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect”. CAS provides students with opportunities to engage with the „principled” learner profile attribute of acting with „integrity and honesty, with a strong sense of fairness, justice and respect for the dignity and the rights of people everywhere”, taking „responsibility for their own actions and the consequences that accompany them”. While exploring CAS program students tend to become „active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right”

  CAS jest przedmiotem integralnie wpisanym w misję programu IBDP stwarzając sposobność do refleksji w kontekście etycznym oraz przyczyniając się do konieczności podejmowania decyzji, „brania życia w swoje ręce.” Misją programu IB jest wychowanie troskliwych, młodych ludzi zaangażowanych w tworzenie lepszego świata, w którym dominuje pokój, poprzez zrozumienie międzykulturowe i wzajemny szacunek. CAS stwarza ku temu świetną sposobność, wydobywając z uczniów wszystkie atrybuty profilu ucznia programu IBDP.

 

 • CAS enables students to demonstarte attributes of the IB learner profile (INQUIRERS, KNOWLEDGEABLE, THINKERS, COMMUNICATORS, PRINCIPLED, OPEN-MINDED, CARING, RISK-TAKERS, BALANCED, REFLECTIVE ) in real and practical waysDoświadczenia zdobywane dzięki uczestnictwie w CAS to realny przejaw wszystkich atrybutów zawartych w profilu ucznia IB – zaprezentowany w praktyce. Uczniowie wzrastają jako wyjątkowi indywidualiści, którzy rozpoznają swoje role w korelacji z innymi ludźmi. Doświadczenia zdobywane w programie CAS przyczyniają się do rozwoju osobistego i społecznego.

  CAS students grow as unique individuals and recognize their role in relation to others

  CAS enables students to enhance their personal and interpersonal development

  The 10 attributes reflect the holistic nature of an IB education. They highlight the importance of nurturing dispositions such as curiosity and compassion, as well as developing knowledge and skills. They also highlight that, along with cognitive development, IB programmes are concerned with students’ social, emotional and physical well-being, and with ensuring that students learn to respect themselves, others and the world around them.

 • Reflection is the vehicle to personal growth in CAS experiencesAchievement of the learner profile can be realized through the act of regular, creative and meaningful reflection

  CAS stawia na rozwój osobowy młodego człowieka poprzez narzędzie jakim jest systematyczna i twórcza refleksja nadająca sens działaniom.

 • CAS students develop skills, attitudes and dispositions through a variety of individual and group experiences that provide them with opportunities to explore their interests and express their passions, personalities and perspectivesPoprzez doświadczenia przedmiotu CAS uczniowie rozwijają swoje umiejętności, postawę, usposobienie – działając zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Zgłębiają swe zainteresowania, wyrażają swe pasje, osobowość oraz sposób postrzegania świata.

Successful completion of CAS is a requirement for the award of the IB Diploma.

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu CAS jest jednym z wymogów Matury Międzynarodowej.

A zatem ….
„IF YOU BELIEVE IN SOMETING , YOU MUST NOT JUST THINK OR TALK OR WRITE, BUT MUST ACT.” (Peterson, 2003)

…jeśli w coś (naprawdę) wierzysz 🙂 TRZEBA DZIAŁAĆ!

Powodzenia!