Odyseja Umysłu – relacja z finału ?? (+ENG. VERSION)

NewsyMożliwość komentowania Odyseja Umysłu – relacja z finału ?? (+ENG. VERSION) została wyłączona

W dniach 15–16 kwietnia drużyna dzielnych Odyseuszy w składzie: Wiktoria Warecka (klasa 1d), Karolina Kuchna (klasa 1d), Julia Nikodemska (klasa 1d), Wiktor Pawowski (klasa 1d), Izabela Dziubek (klasa 2b), Hanna Torzewska (klasa 2d) i Marek Jędryszczak (klasa 3a) brała udział w 32. Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu, który odbywał się w Gdyni. Przygotowania do konkursu trwały wiele miesięcy. Uczestnicy zmierzyli się z długoterminowym problemem rozbieżnym, w ramach którego przygotowali spektakl o wyjątkowym wynalazcy oraz skonstruowali misterną machinę, która prostą czynność musiała wykonywać w niepotrzebnie skomplikowany sposób. Elementami rozwiązania problemu była także scenografia przedstawiająca laboratorium wyjątkowego wynalazcy oraz kostium, który zmieniał wygląd w zależności od nastroju noszącej go postaci. Podczas finału drużyna zmierzyła się ponadto z problemem spontanicznym, podczas którego musiała wykazać się wyjątkową kreatywnością „na zawołanie”. W konkursie wzięły udział aż 283 drużyny z całej Polski. Drużyna ze Staszica zajęła w swojej kategorii czwarte miejsce! Gratulujemy!

 


On the 15th and 16th of April a team of brave Odysseuses, consisting of Wiktoria Warecka (class 1d), Karolina Kuchna (class 1d), Julia Nikodemska (class 1d), Wiktor Pawowski (class 1d), Izabela Dziubek (class 2b), Hanna Torzewska (class 2d) and Marek Jędryszczak (class 3a) participated in the 32nd National Final of Odyssey of the Mind in Gdynia. Many months were spent preparing for the competition. The contestants were faced with a long-term problem in which they had to prepare a play about an exceptional inventor and construct a complicated machine that would perform a simple action in an unnecessarily complicated way. Elements of the solution to the problem also included a set representing the laboratory of an extraordinary inventor and a costume that changed appearance depending on the mood of the character wearing it. In addition, during the final, the team was faced with an impromptu problem. This required them to demonstrate exceptional creativity „on cue”. Up to 283 teams from all over Poland took part in the competition. The Staszic team took fourth place in their division! Congratulations!