OKE w Jaworznie uruchomiło serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.

NewsyMożliwość komentowania OKE w Jaworznie uruchomiło serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. została wyłączona

OKE w Jaworznie uruchomiło serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.

Serwis jest dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl
(SERWISY->serwis maturzysty).

Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

Kody do serwisu do odbioru w sekretariacie.