„Potęga wyobraźni”. Konkurs na opowiadanie o tematyce fantastycznej

NewsyMożliwość komentowania „Potęga wyobraźni”. Konkurs na opowiadanie o tematyce fantastycznej została wyłączona

Zapraszamy wszystkich miłośników literatury fantastycznej do udziału w konkursie literackim na opowiadanie o tematyce fantastycznej.

Opowiadanie powinno liczyć 2-10 stron druku (4 tys. – 20 tys. znaków) i reprezentować jeden z podgatunków literatury fantastycznej: fantasy, horror lub science-fiction.

W ocenie opowiadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– sprawność prowadzenia narracji

– konstrukcja postaci i świata przedstawionego

– oryginalność

– osadzenie w gatunku

– odniesienia do świata pozaliterackiego (historycznych bądź współczesnych problemów społecznych, politycznych, filozoficznych, kulturowych itp.)

Prace należy przesłać do dnia 2 kwietnia do p. Michała Orczyka (przez dziennik lub MS Teams).

Zwycięscy konkursu otrzymają oceny celujące z języka polskiego i wiedzy o kulturze, a także nagrody książkowe.

Konkurs adresowany jest do uczniów IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu.

Organizatorzy: Paweł Ciećwierz, Michał Orczyk