Pożegnanie

NewsyMożliwość komentowania Pożegnanie została wyłączona

„Nie można pytać o sens życia, można mu tylko sens nadać”.
Romain Gary

Z wielkim smutkiem informujemy, iż zmarł absolwent i przyjaciel naszego Liceum, Pan Ryszard Kałamaga. Był on niestrudzonym inicjatorem działań na rzecz utrzymywania regularnych kontaktów ze szkołą przez środowisko absolwentów zamieszkałych w Warszawie. Współorganizował warszawskie Koło Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum. Od roku 2010 pełnił funkcję jego prezesa. Był także „strażnikiem” pamięci o zmarłych Kolegach, pochowanych w Warszawie oraz o Patronie szkoły.

Przez wiele lat w trzeciej dekadzie listopada w Pałacu Staszica w Warszawie były organizowane tzw. „Dni Staszicowskie”, których gośćmi byli przedstawiciele kolejnych Samorządów Uczniowskich naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami. Ciekawe wykłady i spotkania w samym pałacu oraz zwiedzanie stolicy i składanie kwiatów na grobie Stanisława Staszica to były stałe punkty w programie tych dni, a nad ich realizacją czuwał z wielkim oddaniem pan Kałamaga. Przez blisko trzydzieści lat z pasją i zaangażowaniem uczestniczył w zjazdach absolwentów swojego rocznika maturalnego, którzy nazwali się Klubem 49. Uważał, że historia Klubu jest również historią naszej szkoły.

Swoje życie zawodowe związał z polskim wojskiem, a ściślej z wojskami łączności, skąd odszedł na emeryturę w stopniu pułkownika. Był wykładowcą Akademii Obrony Narodowej.

W roku 2019 w siedemdziesiątą rocznicę matury został uhonorowany medalem „Amico Scholae”, przyznawanym instytucjom oraz osobom, których troską jest dobro naszego Liceum.