PRACOWNIA ANALIZ CHEMICZNYCH – SPOTKANIE KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY (ENG)

NewsyMożliwość komentowania PRACOWNIA ANALIZ CHEMICZNYCH – SPOTKANIE KLUBU MŁODEGO ODKRYWCY (ENG) została wyłączona

W czwartek 16 maja 2024r. miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Klubu Młodego Odkrywcy, które odbyło się tym razem w Pracowni Analiz Chemicznych. Podczas spotkania Młodzi Odkrywcy naszej szkoły pod opieką dr Roksany Rzyckiej – Korzecprzeprowadzali analizy chemiczne składu leków z kategorii OTC.

Pierwsza analiza obejmowała badanie właściwości utleniających kwasu askorbinowego, znanego jako witamina C (acidum ascorbicum), stosowanej jako przeciwutleniacz oraz aktywator enzymów. Oznaczanie polegało na dodaniu jodyny (Iodi solutio spirituosa) do skrobi w wyniku czego otrzymano granatowe zabarwienie próbki, wynikające z tworzenia się kompleksu amylozy z polijodkiem I3. Powyższa reakcja służy do wykrywania skrobi w produktach spożywczych. Następnie po dodaniu witaminy C do tego układu dochodzi do reakcji redox, w której kwas askorbinowy ulega utlenieniu a jod zostaje zredukowany do jonów jodkowych I, o czym świadczy odbarwienie się próbki.

Drugie doświadczenie polegało na wykryciu kationów wapnia Ca2+ w tabletkach musujących dostępnych handlowo jako calcium lacticum, wykorzystując w tym celu analizę kroplową. W związku z czym tabletkę rozpuszczono w 100 ml wody destylowanej, a następnie otrzymany roztwór nakroplono za pomocą pipety Pasteura na wgłębienia porcelanowej płytki Feigla. Po wykonaniu powyższych czynności, w celu potwierdzenia obecności jonów wapnia dodawano chromian(VI) potasu oraz węglan i szczawian amonu, a następnie dokonano szczegółowej analizy powstałych osadów w oparciu o tablicę rozpuszczalności.

Uczniowie przeprowadzili również alkacymetryczne oznaczanie kwasu acetylosalicylowego – acidum acetylosalicylicum, czyli „Aspiryny” będącej lekiem na bazie salicylanów. Należy podkreślić, iż pierwsze substancje salicylopochodne zostały wyizolowane z kory wierzby – Cortex salix, które następnie zmodyfikowano w kierunku połączenia ich z grupą acetylową. Analiza polegała na przeprowadzeniu hydrolizy zasadowej kwasu acetylosalicylowego Aspiryny po dodaniu nadmiaru mianowanego roztworu NaOH, o czym świadczy uzyskanie malinowego zabarwienia roztworu po dodaniu fenoloftaleiny jako wskaźnika. Następnie nieprzereagowane jony OH odmiareczkowano mianowanym roztworem kwasu solnego. Po wykonaniu powyższych czynności nastąpiło całkowite i trwałe odbarwienie malinowego roztworu. Dodatkowo potwierdzono również obecność kwasu salicylowego w zmiareczkowanej próbce poprzez dodatek jonów żelaza Fe3+, co spowodowało otrzymanie kompleksu o fioletowym zabarwieniu. Powyższa metoda wykrywania może posłużyć jako „niewidoczny atrament”, który pojawia się po zetknięciu z jonami żelaza(III).

———————

On Thursday, May 16, 2024 Another meeting took place as part of the Young Explorer’s Club, this time in the Chemical Analysis Laboratory. During the meeting, Young Explorers of our school, under the supervision of Dr. Roksana Rzycka-Korzec, conducted chemical analyses of the composition of OTC drugs. The first analysis included examining the oxidizing properties of ascorbic acid, known as vitamin C (acidum ascorbicum), used as an antioxidant and enzyme activator. The second experiment involved the detection of calcium cations Ca2+ in effervescent tablets commercially available as calcium lacticum, using drop analysis. The students also carried out alkacymetric determination of acetylsalicylic acid – acidum acetylsalicylicum, i.e. „Aspirin”, which is a salicylate-based drug.