„Raport z kółka psychologicznego: miłość filmowa vs miłość naprawdę” autorstwa Natalii Piaseckiej z 2C

NewsyMożliwość komentowania „Raport z kółka psychologicznego: miłość filmowa vs miłość naprawdę” autorstwa Natalii Piaseckiej z 2C została wyłączona

Przeczytajcie „Raport z kółka psychologicznego: miłość filmowa vs miłość naprawdę” autorstwa Natalii Piaseckiej z 2Chttps://psychologstaszic.wordpress.com/2021/02/02/raport-z-kolka-milosc-filmowa-vs-milosc-naprawde/ . To krótkie podsumowanie ostatniego spotkania. Jeśli chcecie dołączyć do kolejnych można:

– wysłać prośbę o dołączenie przez Teams do zespołu Kółko Psychologiczne https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a65dad8b510c24b85a37f64cf4dd3d832%40thread.tacv2/conversations?groupId=a59475ae-7b0b-460f-b6f4-b38a9fa81d30&tenantId=b3d4a204-e99a-43ec-badb-cc9f14dd8f8e

– napisać do pani psycholog Olgi Knapek przez dziennik lub Messengera z prośbą o dodanie do zespołu.

Terminy i tematy kolejnych spotkań:
2.02 – Zaburzenia lękowe – z czego się biorą?
9.02 – Nerwica – czy to istnieje? A może przesadzamy?
16.02 – Jak nauczanie zdalne zmieniło szkołę?
23.02 – Dlaczego relacje rówieśnicze są takie ważne?

Słyszymy się na Teams zawsze o 17:00.
Zapraszamy!