Razem możemy więcej i bardziej! Nasi wolontariusze w Zespole Szkół Specjalnych

NewsyMożliwość komentowania Razem możemy więcej i bardziej! Nasi wolontariusze w Zespole Szkół Specjalnych została wyłączona

Dnia 16 października kilkoro naszych wolontariuszy z koordynatorką udało się do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, by wspólnie uczestniczyć w zajęciach integracyjnych i jednocześnie upamiętnić 45. rocznicę pontyfikatu Papieża Polaka, przypadającą właśnie w tym dniu.

Tematem przewodnim spotkania młodzieży licealnej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną było hasło tegorocznego XXIII Dnia Papieskiego „Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Głównym celem tego wydarzenia było uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji wobec takich osób, współuczestniczenie z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Weronika Pluskota, Hania Piwowarczyk, Julia Nawrot, Kasia Kowalczyk, Adam Kleszcz z klasy 3b oraz Antosia Giża z klasy1d, wraz z nowo poznanymi uczniami z ZSS nr 4, wykonali wspólnie plakat, odzwierciedlający tegoroczne hasło: „Cywilizacja życia”. Cywilizacja, której – jak czytamy w liście duszpasterskim opublikowanym na okoliczność obchodów XXIII Dnia Papieskiego w Polsce„fundamentalne prawo stanowi miłość – jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka. Wyraża się ono we współczuciu, solidarności i gotowości do ofiary”.

Należy również dodać, że wspólne spotkanie integracyjne wpisuje się w realizację projektu edukacyjno-społecznegoKażdy inny – wszyscy równi” i tego typu działania będą kontynuowane w niedalekiej przyszłości.